Témata k nedělní a sváteční liturgii

CÍRKEV JE APOŠTOLSKÁ - 23.1.2011 - KÁZÁNÍ

22. 1. 2011 14:57
Rubrika: kázání | Štítky: P. JAN PLODR

Církev je apoštolská (KKC 857 – 870) 

Co to znamená?

Tři věci.

Církev založil Kristus na svých dvanácti vyvolených učednících - na apoštolech. Církev uchovává učení apoštolů. A v církvi slouží nástupci apoštolů – biskupové, kterým v jejich službě pomáhají kněží.

Poslání apoštolů

Z dobré věci se můžeme radovat minimálně dvakrát. Poprvé když ji prožíváme a podruhé když o ní někomu vyprávíme.Být apoštolem znamená být člověkem plným radosti. Prožít s Bohem něco krásného a pak o tom znovu a znovu vyprávět, svědčit. 

Apoštol je posel (apostoloi=poslaný) dobrých zpráv (evangelium=dobrá zpráva). Vydává svědectví o Bohu, uzdravuje, zachraňuje svět.Krása tohoto vyvolení je vykoupena často nepochopením, posměchem, pronásledováním, mučením i zabíjením. A to nejen v dávných dobách raného křesťanství. I naši biskupové ve dvacátém století zaplatili za svou službu krutým pronásledováním.

Chtělo by se věřit, že to revolucí skončilo, ale stát v čele církve v dnešním světě, který náboženstvím opovrhuje je stále těžké a vyčerpávající. Jak jsme si řekli je to služba krásná ale těžká.

Biskupové – nástupci apoštolů

Biskupové pokračují v práci, poslání, prvních apoštolů. Jejich úkolem je uchovat a zvěstovat učení Ježíše Krista.

Jednou se mě jeden věřící zeptal: copak to není úkol všech pokřtěných? Ano, všichni pokřtění mají tento úkol, ale někteří za něj mají mnohem větší zodpovědnost a proto mu musí věnovat a obětovat mnohem víc než ostatní.

Přijmout biskupské svěcení znamená přijmout veřejnou zodpovědnost za církev a její život ve světě. Není to jen radost a čest, ale také mnoho úkolů a povinností.

Apoštolát

Jednou jeden malý chlapec viděl, jak do farnosti přijel biskup. Měl krásné oblečení, auto, lidé se k němu uctivě chovali a tak řekl mamince: až budu velký, budu biskupem. Ta se začala smát. O tom, kdo bude biskupem, nerozhoduje přece člověk sám. Takového člověka si vybírá Bůh skrze svou církev.

A co můžu dělat, aby si mě vybral? Vezmi si příklad z nejznámějšího biskupa – sv. Mikuláše. Ten konal dobré skutky, ale vždycky tak, aby o tom lidé ani nevěděli. Nechtěl se líbit lidem, ale Bohu. A když se budeš líbit Bohu, třeba si tě za biskupa vybere. Nevím, jestli je to cesta k biskupskému úřadu, ale ta maminka vystihla, v čem spočívá podstata, úkol apoštolátu. Je to služba pro Ježíše. Miluji Krista a chci pro něj konat dobro, chci o Kristu vyprávět a svědčit před celým světem. To je poslání apoštolů, ale my všichni jsme povolaní jim v tom pomáhat.

Kéž se nám to daří. Amen.

Zobrazeno 1348×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio