Témata k nedělní a sváteční liturgii

NAŠE POVOLÁNÍ K BLAŽENOSTI - 30.1.2011 -KÁZÁNÍ

29. 1. 2011 15:42
Rubrika: kázání | Štítky: p , JAN PLODR

Naše povolání k blaženosti (KKC 1716 – 1724)

Úvod

Abychom mohli s užitkem porozumět dnešnímu tématu, bude dobré si osvětlit základní pojmy.

Blaženost je naplnění nejhlubších tužeb naší duše – touhy po lásce, štěstí a věčnosti.

Blahoslavení jsou ti, kdo k blaženosti směřují.

Blahoslavenství nám ukazují cestu k blaženosti (blahoslavení chudí, tiší, usilující o spravedlnost, milosrdní) a posilují naše odhodlání na této cestě vytrvat, když přicházejí zkoušky (blahoslavení plačící, pronásledovaní, trpící).

Blahoslavenství a desatero

Ježíš řekl: nepřišel jsem zákon zrušit, ale naplnit. Jak se doplňují Mojžíšovo Desatero a Ježíšovo Blahoslavenství?

Blahoslavenství

Desatero

komentář

Blahoslavený chudý v duchu netouží po marnostech světa, jako je třeba bohatství, sláva, uznání….

Je spokojený s tím co má, protože jeho největší radostí je Bůh.

Jeho srdce je nerozdělené.

V jednoho Boha věřit budeš

Kolik lidí dnes má modly, které je od víry v jediného pravého Boha odvádí.

Čím jsou neskromnější, tím jsou nespokojenější.

Čím víc mají pánů, tím zoufalejšími jsou otroky.

Blahoslavený plačící prožívá smutek ze zla, z nevděčnosti, kterou lidé projevují vůči Bohu a jeho darům…

Nevezmeš jméno Boží nadarmo

Neúcta k Bohu, pohrdání jeho dary, lhostejnost ke spáse nesmrtelných duší jsou důvodem k velikému smutku.

Blahoslavený tichý dokáže jít do své komůrky a být v tichosti, aby slyšel Boží hlas, opustí práci i zábavu, aby byl s nejlepším přítelem…

Pomni, abys den sváteční světil

Je neděle ještě Den Páně, den, který patří výhradně Bohu?

Je to den ztišení, kdy skutečně otevřeme brány duše Boží milosti dokořán?

 


Blahoslavení kdo lační a žízní po spravedlnosti – spravedlivé je to co chce Bůh a On chce odpuštění, usmíření, lásku, která překoná každou nenávist. Spravedlivý zlo neoplácí, ale zastavuje.

Lačnit po spravedlnosti, znamená toužit po zastavení zla.

Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře ti bylo na zemi.

Velkorysé lásce, která je ozdobená krásou odpouštění, se máme učit v rodině.

Ctít otce a matku není problém tam, kde se rodiče jako milující táta a milující máma chovají.

Milovat a odpouštět naučíme nejlépe svým vlastním příkladem.

Blahoslavení milosrdní – milosrdenství je láska, která chce pomoci a zachránit za všech okolností i za cenu oběti.

Nezabiješ

Projevit milosrdenství je jako darovat nový život.

Blahoslavení čistého srdce – čisté srdce je výsadou malých dětí, které se chovají bezelstně, upřímně, nejsou vypočítavé.

Člověk čistého srdce miluje druhého (chce jeho dobro), aniž by ho chtěl vlastnit, aniž by z něho musel mít prospěch a požitek.

Nesesmilníš, nepožádáš manželky bližního svého

Milovat s čistým srdcem, velkoryse, nesobecky, obětavě a upřímně, znamená milovat jako Bůh.

Blahoslavení tvůrci pokoje – je snadné vyvolat spor a někdy neskutečně těžké ho urovnat.

Slovo tvůrce navozuje atmosféru umění.

Usmíření je často umělecké dílo, které vyžaduje značné úsilí a kreativitu…

Nepokradeš, nebudeš toužit po statku bližního svého

Závist a nespravedlnost jsou největší nepřátelé pokoje srdce.

Jen když je odstraníme ze svého života, může v nás zavládnout pokoj a my sami se pak můžeme stát tvůrci pokoje.

 Amen

Zobrazeno 1282×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio