Témata k nedělní a sváteční liturgii

KRISTUS A MAJETEK - 27.2.2011 - kázání

26. 2. 2011 16:43
Rubrika: kázání | Štítky: P. JAN PLODR

Kristus a majetek, sedmé přikázání - nepokradeš
(KKC 2402 – 2418)

Všeobecné určení pozemských statků a soukromého vlastnictví majetku

Na počátku Bůh svěřil zemi a její zdroje společné správě lidstva, aby o ně pečovalo, svou prací ji ovládalo a těšilo se z jejích plodů. Dobra stvoření jsou určena všemu lidskému pokolení. (KKC 2402)

Co to pro nás znamená? Za planetu Zemi a její bohatství (přírodní, nerostné) a krásu neseme všichni zodpovědnost. Před Bohem, který nám ji svěřil a před našimi potomky, kteří zdědí to, co mi zasejeme. 

Smáli se starci, který sázel ovocný strom: „Proč to děláš? Vždyť z něho nic nebudeš mít!“  On odpověděl otázkou: „Co je sladší: plod v ústech nebo chvála a uznání od vděčného člověka?“ „Obojí je přece sladké.“ „Pravda, obojí je sladké, ale přesto je tu rozdíl: ovoce vás potěší jen pár chvil tady na zemi, ale vděčnost, chvála a uznání vás může těšit i na věčnosti. A proto stojí za to se namáhat i ve stáří, aby na vás jednou v dobrém vzpomínali.“ 

Toto je postoj věřícího člověka, který cítí zodpovědnost za život. Najdou se však i lidé, kteří sobecky myslí jen na sebe. Přivlastňují si poklady země a zneužívají svého postavení. V těchto dnech například Muammar Kaddáfí, který se nechce vzdát moci, kterou mu skýtá Libyjská ropa. Pro moc je schopen těch nejtěžších zločinů. Jednání takových lidí je hřích i proti sedmému přikázání. Dobra stvoření jsou určena všemu lidskému pokolení (KKC 2402) a nikdo nemá právo zneužívat toho, že k nim má momentálně přístup.

V budoucnosti se nás tato otázka také týká. Například v hospodaření s pitnou vodou. Budeme postaveni před otázku: uskromníme se, aby bylo i pro ostatní? Jen když budeme přistupovat ke světu jako správci Božích darů, když budeme myslet na ostatní (lidi i přírodu), máme naději, že zemi nezničíme a že se nám dobře povede. Cesta k tomu je daná: Nemůžete sloužit Bohu i mamonu. Tak nám to říká Kristus. Sloužit Bohu znamená spravovat zemi podle jeho rad, sloužit mamonu znamená nechat se vést svým sobectvím.

 I když dal Bůh zemi a její dary všem lidem do společného užívání, je spravedlivé, když mají lidé soukromé vlastnictví. Soukromé vlastnictví je důležité, protože platí, že co je mé, o to se starám.  Léta komunismu nám ukázaly, jak vypadaly věci, které byly všech. Stačilo v dobách socialismu vyjet na západ a rozdíl byl hned vidět: upravené domy, pole, statky. Soukromé vlastnictví je nástroj k dobrému hospodaření. Cokoli získáme poctivou prací, dědictvím po našich předcích nás vede k zodpovědnému konání.

Úcta k osobám a jejich majetku

Úcta k osobám vyžaduje, aby nikdo nebyl zotročován a ponižován.

Zde bych se zmínil o iniciativě fair trade. Fair trade znamená v překladu spravedlivý obchod. Výrobky s touto značkou se objevují i v našich obchodech. Jsou o něco dražší, ale jejich zakoupením podporujeme chudé výrobce a pěstitele zvláště z rozvojových zemí. Ti díky síti Fare trade získávají za svou práci spravedlivější odměnu. 

Úcta k majetku nás jasně vyzývá, abychom respektovali vlastnictví druhých.

Nekrást, vracet půjčené věci, dodržovat smlouvy, nepodvádět, dávat spravedlivou odměnu, mzdu… to jsou některé konkrétní příklady, co všechno do sedmého přikázání patří.

Katechismus nezakazuje hry, kde rozhoduje náhoda (karty) nebo sázky. Ty se stávají mravně nepřijatelnými až ve chvíli, kdy někoho ožebračují. Podvádět při sázkách nebo hrát falešně je hřích, který může být vzhledem ke škodě těžký.

Respektování integrity stvoření

Sedmé přikázání vyžaduje od lidí, aby se chovali laskavě a zodpovědně také ke zvířatům, rostlinám i k neživým věcem, které jsou určeny pro obecné blaho lidstva. (KKC 2415) Denně slyšíme o bojích ekologů a průmyslníků, o dilematu chránit přírodu nebo zajistit dopravu či pracovní místa. Zde je třeba zodpovědně hledat a podporovat řešení, které bude šetrné k přírodě a zároveň přinese užitek lidskému společenství. Každou chvíli slyšíme, že důsledkem činnosti člověka vyhyne nějaký živočich nebo rostlina. I to je hřích proti sedmému přikázání, protože tím okrádáme budoucí generace o krásu a rozmanitost stvoření, které nám svěřil do péče Bůh.

 Nepokradeš je přikázání, které, jak jsme si dnes nastínili, má veliký význam a dosah. Jak se ho naučíme respektovat, tak budeme jednou žít.

Amen.

Zobrazeno 1422×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio