Témata k nedělní a sváteční liturgii

SKUTKY MILOSRDENSTVÍ - 6.2.2011 - KÁZÁNÍ

6. 2. 2011 11:22
Rubrika: kázání | Štítky: P. JAN PLODR

Skutky milosrdenství (KKC 2447 - 2449)

Když se řekne sedmé přikázání, mnohdy máme pocit, že se nás tak moc netýká. Sem tam něco vezmu v práci, pane faráři, ale to přece dělá každý a jinak jsem v této oblasti čistý jak lilie. I takové vyznání se ve zpovědi objevuje.

Dnešní téma nám chce připomenout, že sedmé přikázání se týká i oblasti pomoci druhému – křesťanského milosrdenství.

To můžeme prokazovat v oblasti tělesné a duchovní.

Skutky milosrdenství tělesného

Skutky tělesného milosrdenství pomáhají zabezpečit život člověka.

Katechismus hovoří o několika hlavních oblastech:

Milosrdenství prokazujeme, když pomáháme: sytit hladové, hostíme toho, kdo nemá střechu nad hlavou (poutníci), odíváme toho, kdo nemá co na sebe, navštěvujeme nemocné a vězněné, pohřbíváme zesnulé, podporujeme chudé. (KKC 2447)

Tyto skutky můžeme konat osobně, ale také skrze profesionální organizace, které se pomocí druhým zabývají.

Skutky milosrdenství duchovního

K duchovním skutkům milosrdenství patří:

učit (cestě k Bohu, vychovávat ve víře), radit (ukazovat proč je nějaká volba lepší než jiná), těšit, posilovat (v soužení a trápení), odpouštět druhým a trpělivě snášet obtížné osoby, modlit se k Bohu za živé i zemřelé. (KKC 2447)

Ježíš je přítomen v chudých a potřebných

Lidská bída nás provází po celý pozemský život.

Má různé podoby: hmotná chudoba, nespravedlivý útlak, tělesné a duševní choroby, smrt. Je důsledkem prvotního hříchu a každým dalším hříchem se zhoršuje. A tato bída člověka přitáhla soucit Krista Spasitele, který ji vzal na sebe, aby se s chudými a potřebnými ztotožnil. (KKC 2448)

V evangeliu svatého Matouše Ježíš výslovně říká:

Král jim odpoví a řekne jim: „Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili.“ (Mt 25,40)

Kdykoli tedy prokazujeme milosrdenství nějakému člověku, sloužíme tím samotnému Božímu Synu. I když si někdy lidé pomoc nezaslouží, protože si své problémy přivodili nezodpovědným životem, máme jim pomoci, protože tím sloužíme Bohu a On nás za to zahrne svým požehnáním.

Amen

Zobrazeno 2344×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio