Témata k nedělní a sváteční liturgii

3.neděle velikonoční - kázání k tématu 220: "Jak číst Písmo svaté"

9. 5. 2011 13:06
Rubrika: kázání | Štítky: P. JAN PLODR

Jak číst Písmo svaté

Jako Křesťané máme krásné celoživotní povolání – být jako Ježíš.

To je smysl a cíl našeho života. Neseme Kristovo jméno (křesťané), máme nést i jeho podobu.

Jako Ježíš milovat Boha, sebe a bližního, jako On se obětovat pro spásu, pro věčnou záchranu těch, kdo to potřebují.

Sílu a inspiraci k tomuto úkolu můžeme čerpat v Písmu svatém.

(Z tohoto pohledu máme číst, v tomto duchu máme rozjímat Boží slovo.)

Číst Písmo jako duchovní četbu: čtu, naslouchám, poznávám

Mniši se jednou potřebovali poradit se svým opatem, ale měli strach ho vyrušit. Co když dělá něco důležitého? Chvíli ho pozorovali, jak sedí nad Biblí a jeden říká: „Já myslím, že studuje“, druhý říká: „Já myslím, že se modlí“ a třetí: „Já bych řekl, že odpočívá.“ Kdo z nich měl pravdu? Mohli ji mít všichni tři.

Bible je kniha moudrosti, modlitby i útěchy a odpočinku.

Kdo ji čte, ten to ví. Proto mnozí říkají, že na opuštěný ostrov by si vzali právě tuto knihu. Najdou se však i tací, kteří Biblí opovrhují. Říkají: „Jsou to jen smyšlené, neuvěřitelné báchorky a žádný Bůh tam není. “Druzí jim oponují a tvrdí: „Bible je celá jen o Bohu.“

Jak je možné, že tato kniha budí tak rozdílné názory?

Bible je jako zrcadlo. Záleží, kdo ji čte. Moudrý v ní nalézá poučení, hlupák v ní vidí hlouposti, povrchní zábavu a zbožný živého Boha. Bible tak vypovídá nejen o Bohu, ale i o nás…

Jak tedy číst Bibli?

Přijít s úctou Důležité je rozpoložení, ve kterém k četbě přicházím. Je třeba se zklidnit a nebýt povrchní. Probudit v sobě zájem o moudrost a modlitbu. Neberu do rukou noviny, ale Boží slovo. Je dobré začít prosebnou modlitbou k Duchu svatému. Vidět pravdu Boží

Pročítat text (i několikrát) a ptát se: O čem se jednalo v úryvku? Co mi chce Bůh říct? Proč je to slovo důležité pro mě?

Když mě během čtení zaujme nějaké slovo či věta, je dobré ji věnovat pozornost a nechat ji znít v mysli… dovolit Duchu svatému, aby mě uvedl do tajemství, aby mi odhalil smysl textu.

Mluvit s Bohem

Četba a rozjímání pak přechází v modlitbu. Děkuji, prosím, odevzdávám se. Když nad písmem rozjímám, můj rozum nachází světlo a potěšení, když se nad Písmem modlím, moje duše hoduje a plní se štěstím J

Přijmout poslání

Kdykoli se proroci setkali s Bohem, přijali od něj nějaké poslání. I naše setkání s Bohem má končit rozhodnutím, že uděláme nějaké dobro, ke kterému nás Bůh volá. Tomuto rozhodnutí říkáme předsevzetí. Je to konkrétní skutek, pro který se rozhodneme na základě našeho setkání s Božím slovem.

Kdy a kde číst? Čím začít?

Z toho, co jsme si řekli je jasné, že četba Písma svatého je velmi důležitá.

Pokud se k ní chceme odhodlat, je dobré se inspirovat ještě dvěma pravidly:

Každý lékař vám řekne: „Chcete-li být zdravý, jezte v klidu, hezkém prostředí a hlavně pravidelně.“„Děti ať jí lehká jídla a až zesílí, mohou přidat hutnější stravu.“

Chceme-li mít zdravou duši, čtěme Písmo v klidu a pravidelně. Začněme snadnějšími texty z Nového zákona, nejlépe Lukášovým evangeliem a Skutky apoštolskými.V případě potřeby se („o duchovní stravě“) můžeme poradit s knězem.

Závěr

Ptali se pohana: „Proč čteš Bibli?“ „Abych měl kulturní přehled.“ Ptali se věřícího: „Proč čteš Bibli ty?“ „Abych byl s Bohem.“ A to je podstata Duchovní četby Písma.

 

Zobrazeno 1366×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio