Témata k nedělní a sváteční liturgii

7. neděle velikonoční - kázání k tématu 225: "Nevezmeš jména Božího nadarmo"

5. 6. 2011 15:21
Rubrika: kázání | Štítky: P. JAN PLODR

Nevezmeš jména Božího nadarmo

Jméno Pána je svaté

Jak zní Boží jméno?
V hebrejštině je Boží jméno psáno čtyřmi souhláskami: JHVH (יהוה – HVHJ). Protože hebrejština nezaznamenala samohlásky a Boží jméno se po zničení Jeruzalémského chrámu přestalo vyslovovat, nevíme dnes, jak přesně znělo. Známe však jeho význam, který sdělil Bůh Mojžíšovi: Jsem, který jsem (אהיה אשר אהיה – ehje ašer ehje). Toto Boží jméno (JHVH) se překládá většinou jako Pán nebo Hospodin.

Co znamená, že je svaté?
Že je něco svaté nebo posvátné, znamená, že je to vyňato z běžného používání. Patří to Bohu a člověk se k tomu má chovat s náležitou úctou.

Boží jméno brané nadarmo

Dodržování druhého přikázání je věc lásky – koho miluji, o tom mluvím s úctou a hezky. Jeden učenec, na otázku proč nevyslovuje slovo Bůh, řekl: „Stále nemám tolik lásky a pokory, abych ho vyslovil tak laskavě a uctivě, jak si zasluhuje.“

Čím je člověk moudřejší a vzdělanější, tím je ve svých slovech opatrnější. Věnujme i my pozornost tomu co a jak říkáme. Jsou však i další důvody pro pečlivé zachovávání druhého přikázání. V době rozkvětu římské říše se legie vydávaly bojovat do celého světa. Když obléhaly nějaké město, snažili se velitelé zjistit jméno božstva, jehož ochraně bylo město svěřeno. Když se jim to podařilo, přinesli božstvu oběti, aby přestalo chránit nepřítele. Starověcí kněží se tehdy snažili chránit jména bohů před zneužitím. Dnes takové problémy nemáme, ale chráníme Boží jméno před zneužíváním ve světě.

Kdy se nejčastěji zneužívá? Katechismus hovoří o:

Slibech, při kterých se zaštiťujeme Božím jménem. Slib daný pod přísahou je nebezpečný, neboť když ho nedodržíme, stáváme se křivopřísežníky. Poškozujeme tím nejen pověst svoji, ale i Boží. A to je těžký hřích.
Rouhání, při kterém pronášíme vnitřně nebo navenek nenávistná a vyčítavá slova proti Bohu, nebo mluvíme o Bohu a svatých bez úcty nebo bez řádného důvodu. (Zde pozor na vtipy!)
Kletbách, kdy se užívá Božího jména k magickým účelům či dokonce k přivolání zla. (Pánbůh tě potrestej…)
Přísaze, kdy se někdo dovolává Boha za svědka. Pán Ježíš říká, nepřísahejte při ničem na nebi ani na zemi. (Výjimkou je soud, kdy po přísaze podáme pravdivé svědectví.)

Toto jsou nejčastější okolnosti, při kterých dochází k porušení druhého přikázání, a proto si na ně dávejme pozor a veďme k tomu i ostatní.

Křesťanské jméno

Mnoho lidí dnes nezná Boha a posuzuje ho podle nás. Je nesmírně důležité, jak o Bohu a svatých věcech hovoříme, jak s Bohem žijeme, protože od křtu neseme ve svém životě Jeho jméno. Někdy se říká, že název „křesťan“ je jako titul před jménem. Když se o někom řekne doktor, očekáváme člověka vzdělaného a kultivovaného. Pomozme tomu, aby se i titul křesťan těšil takové úctě. Jsi křesťan(ka), Boží dítě, tak podle toho žij! Pravdivě a laskavě. K titulu křesťan patří i křesťanské jméno. Žijeme v době, kdy se objevují různá exotická jména a rodiče je dávají dětem. V naší tradici je krásným zvykem dávat dětem jména svatých, kteří jsou potom jejich patrony, ochránci a vzory. Mysleme na to při výběru jména i v každodenním životě. Modleme se ke svým patronům, mějme je v úctě a přijímejme jejich pomoc.

Kde se vzaly a co znamenají v překladu svatá jména
Ježíš – hebrejské jméno, znamená: Bůh zachraňuje.
Kristus (hebrejsky Mesiáš) – řecké slovo, znamená: pomazaný, vyvolený Bohem.
Maria – hebrejské jméno, znamená: milovaná Bohem.
Bůh – Slované přijali toto slovo z indoíránského bhaga – bohatý, dávající.

Na závěr: Bůh je tajemství, je nemožné ho slovy zcela vystihnout, ale je možné ho ctít.
A úcta je nejlepší průvodce při naplňování druhého přikázání.

Amen.

Zobrazeno 1850×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio