Témata k nedělní a sváteční liturgii

Slavnost seslání Ducha svatého - 12.6.2011 - kázání k tématu 226

11. 6. 2011 12:36
Rubrika: kázání | Štítky: P. JAN PLODR

Působí Duch svatý jen v Církvi? (KKC 836-848)

Kdo patří do katolické církve

V dnešním prvním čtení jsme slyšeli, jak pod vlivem Ducha svatého učedníci hlásají Kristovo zmrtvýchvstání různými jazyky, takže jim všichni lidé rozumí. Jednalo se o mimořádný úkaz, který však svým způsobem stále pokračuje. Když se o této události bavíme s dětmi v náboženství, ptám se jich: myslíte, že existuje nějaká řeč, které rozumí všichni lidé na světě? A dávám jim nápovědu z pohádky Lotrando a Zubejda, kde si hlavní hrdinové rozumí, i když on je z Čech a ona žije v Turecku. Děti většinou přijdou na to, že si rozumí proto, že se mají rádi. A jazyk, kterému rozumí všichni lidé na světě je láska.

Pravou, ryzí Boží lásku vlévá do duše Duch svatý. On přináší vzájemné porozumění, on vytváří společenství. Každý, kdo o tuto lásku Ducha svatého stojí, kdo ji skrze Krista přijímá, je zapojen do tajemného těla církve. Jsou různé křesťanské církve, a jejich členové někdy řeší otázku, která je lepší a která je horší. Jeden moudrý člověk na tyto diskuse řekl:
„Kdo miluje Krista a má Ducha svatého, svou církev miluje a ostatních si váží, hříchy vidí na sobě a ctnosti na všech ostatních.“

Do katolické církve patří ten, kdo v ní byl pokřtěn a katolík je ten, kdo katolickou církev miluje, ale zároveň si váží ostatních a s vědomím vlastní slabosti si cení dobra v druhých lidech.

Církev a nekřesťané, mimo Církev není spásy

V knize Zjevení svatého Jana nacházíme popis nebeského Jeruzaléma. Město je obehnáno hradbami a má tři brány k severu, jihu, východu i západu. Co tento obraz znamená? Nebeský Jeruzalém je připraven pro lidi ze všech koutů světa. Jeho hradby mají tři brány, které symbolizují tři cesty spásy. Jednou branou vstupují ti, kdo přijali Krista a byli ve křtu očištěni jeho krví. Druhou branou vstupují ti, kdo sice Krista nepoznali, ale podobali se mu v jeho lásce a žili život podle svého svědomí. Třetí branou vstupují ti, kdo Krista nepoznali, nevynikli ani zvláštními skutky milosrdenství, ale podobali se Kristu v jeho bolesti a utrpení.

Kristus říká: Jsi můj bratr, protože ses stal ve křtu Božím synem (dcerou), ale také může říci: jsi můj bratr, protože jako já miluješ, nebo trpíš.

Je otázka, kdo je Kristu blíž. Pokřtěný katolík, který se vyhýbá oběti a láska je pro něho cizí slovo, nebo nepokřtěný arab, který se třikrát denně poctivě modlí, ctí rodinu a vychovává děti podle svého nejlepšího svědomí, nebo tisíce židů, kteří zemřeli jako obětní beránci v pogromech a válkách?

Není důležité, jak vidíme církev a spojení s Kristem my, ale jak ho vidí Bůh. A proto učení církve nikomu neupírá možnost spásy. Skrze Krista mohou být spaseni i ti, kdo ho na zemi neznají nebo nevyznávají, ale přesto jsou s ním určitým způsobem spojeni. Mají v sobě Kristova Ducha lásky a oběti.

Někdy nemohou lidé přijmout Krista, protože se setkají s jeho pokřiveným obrazem. Často za to můžeme my křesťané, když nežijeme tak jak bychom žít měli. Schází nám jazyk, kterému by lidé rozuměli a kterým bychom jim Krista zvěstovali. Schází nám láska Ducha svatého. Když dnes slavíme Slavnost jeho seslání, prosme o tento dar. Otevřme (v modlitbě) své srdce Bohu a dovolme mu, aby nás miloval.
Nenechme ho stát u brány své duše, když nám nabízí lásku. Mohlo by se stát, že pak budeme stát u brány nebeského Jeruzaléma, protože nám (jeho) láska (tato vstupenka do společenství svatých) bude scházet.

Amen.

Sdílet

Komentáře

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio