Témata k nedělní a sváteční liturgii

Slavnost seslání Ducha svatého - 12.6.2011 - kázání k tématu 226

11. 6. 2011 12:36
Rubrika: kázání | Štítky: P. JAN PLODR

Působí Duch svatý jen v Církvi? (KKC 836-848)

Kdo patří do katolické církve

V dnešním prvním čtení jsme slyšeli, jak pod vlivem Ducha svatého učedníci hlásají Kristovo zmrtvýchvstání různými jazyky, takže jim všichni lidé rozumí. Jednalo se o mimořádný úkaz, který však svým způsobem stále pokračuje. Když se o této události bavíme s dětmi v náboženství, ptám se jich: myslíte, že existuje nějaká řeč, které rozumí všichni lidé na světě? A dávám jim nápovědu z pohádky Lotrando a Zubejda, kde si hlavní hrdinové rozumí, i když on je z Čech a ona žije v Turecku. Děti většinou přijdou na to, že si rozumí proto, že se mají rádi. A jazyk, kterému rozumí všichni lidé na světě je láska.

Pravou, ryzí Boží lásku vlévá do duše Duch svatý. On přináší vzájemné porozumění, on vytváří společenství. Každý, kdo o tuto lásku Ducha svatého stojí, kdo ji skrze Krista přijímá, je zapojen do tajemného těla církve. Jsou různé křesťanské církve, a jejich členové někdy řeší otázku, která je lepší a která je horší. Jeden moudrý člověk na tyto diskuse řekl:
„Kdo miluje Krista a má Ducha svatého, svou církev miluje a ostatních si váží, hříchy vidí na sobě a ctnosti na všech ostatních.“

Do katolické církve patří ten, kdo v ní byl pokřtěn a katolík je ten, kdo katolickou církev miluje, ale zároveň si váží ostatních a s vědomím vlastní slabosti si cení dobra v druhých lidech.

Církev a nekřesťané, mimo Církev není spásy

V knize Zjevení svatého Jana nacházíme popis nebeského Jeruzaléma. Město je obehnáno hradbami a má tři brány k severu, jihu, východu i západu. Co tento obraz znamená? Nebeský Jeruzalém je připraven pro lidi ze všech koutů světa. Jeho hradby mají tři brány, které symbolizují tři cesty spásy. Jednou branou vstupují ti, kdo přijali Krista a byli ve křtu očištěni jeho krví. Druhou branou vstupují ti, kdo sice Krista nepoznali, ale podobali se mu v jeho lásce a žili život podle svého svědomí. Třetí branou vstupují ti, kdo Krista nepoznali, nevynikli ani zvláštními skutky milosrdenství, ale podobali se Kristu v jeho bolesti a utrpení.

Kristus říká: Jsi můj bratr, protože ses stal ve křtu Božím synem (dcerou), ale také může říci: jsi můj bratr, protože jako já miluješ, nebo trpíš.

Je otázka, kdo je Kristu blíž. Pokřtěný katolík, který se vyhýbá oběti a láska je pro něho cizí slovo, nebo nepokřtěný arab, který se třikrát denně poctivě modlí, ctí rodinu a vychovává děti podle svého nejlepšího svědomí, nebo tisíce židů, kteří zemřeli jako obětní beránci v pogromech a válkách?

Není důležité, jak vidíme církev a spojení s Kristem my, ale jak ho vidí Bůh. A proto učení církve nikomu neupírá možnost spásy. Skrze Krista mohou být spaseni i ti, kdo ho na zemi neznají nebo nevyznávají, ale přesto jsou s ním určitým způsobem spojeni. Mají v sobě Kristova Ducha lásky a oběti.

Někdy nemohou lidé přijmout Krista, protože se setkají s jeho pokřiveným obrazem. Často za to můžeme my křesťané, když nežijeme tak jak bychom žít měli. Schází nám jazyk, kterému by lidé rozuměli a kterým bychom jim Krista zvěstovali. Schází nám láska Ducha svatého. Když dnes slavíme Slavnost jeho seslání, prosme o tento dar. Otevřme (v modlitbě) své srdce Bohu a dovolme mu, aby nás miloval.
Nenechme ho stát u brány své duše, když nám nabízí lásku. Mohlo by se stát, že pak budeme stát u brány nebeského Jeruzaléma, protože nám (jeho) láska (tato vstupenka do společenství svatých) bude scházet.

Amen.

Zobrazeno 1370×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio