Témata k nedělní a sváteční liturgii

KÁZÁNÍ - 5.neděle postní 13.3.2016 - BOŽÍ DLAŇ - Evangelium: Jan 8,1-11 "Ježíš a cizoložnice".

13. 3. 2016 11:09
Rubrika: kázání

5. NEDĚLE  POSTNÍ - 13.3.2016

Kázání:

Boží dlaň

Tu k němu učitelé Zákona a farizeové přivedli ženu přistiženou při cizoložství. Postavili ji doprostřed a řekli mu: „Mistře, tato žena byla dopadena v cizoložství při činu. Mojžíš nám v Zákoně nařídil takové ženy ukamenovat. Co říkáš ty?“ Tou otázkou ho chtěli přivést do úzkých, aby ho měli z čeho obžalovat. Ježíš se však sehnul a psal prstem na zem. Když na něj nepřestávali dotírat otázkami, vzpřímil se a řekl jim: „Kdo z vás je bez hříchu, ať po ní hodí kamenem první!“ A sehnul se opět a psal na zem. Když to uslyšeli, jeden za druhým se vytráceli, starší napřed, až zůstal on sám a žena před ním. Ježíš se vzpřímil a řekl jí: „Ženo, kam se poděli? Nikdo tě neodsoudil?“ Odpověděla: „Nikdo, Pane.“ Ježíš řekl: „Ani já tě neodsuzuji. Jdi a od nynějška už nehřeš!“ (Jan 8,1-11)

 

Asi všichni jsme se někdy setkali s otázkou: Kde je spravedlivý Bůh, když je ve světě tolik nespravedlnosti? Proč nepotrestá zlé lidi, aby hodné netrápili? Proč nám dal Desatero, když dovoluje, aby bylo porušováno?

Dnešní evangelium nám na to dává odpověď. Spravedlnost je u Boha pevně spjata s milosrdenstvím. Jsou jako prsty jediné dlaně. Vše konají společně. A proto místo rychlého trestu přichází od Boha trpělivá výchova a obětavá záchrana.

Zákoníci žádali v příběhu trest podle Zákona: „Mojžíš nám v Zákoně nařídil takové ženy ukamenovat. Co říkáš ty?“ A Ježíš na požadavek spravedlnosti odpovídá požadavkem spravedlnosti: „Kdo z vás je bez hříchu, ať po ní hodí kamenem první!“

A pak přidává příklad milosrdenství. Jako jediný by mohl hodit kamenem, ale nehodí. Píše do země a trpělivě čeká, až si všichni uvědomí, co se děje. Dává jim prostor a čas, aby dozráli k milosrdenství. Aby se od spravedlivého hněvu dopracovali k pokornému, milosrdnému slitování. 

V evangelním příběhu dá Ježíšova spravedlnost každému to, co mu prospěje ke spáse. Farizeům (i ženě) poučení a ženě (i farizeům) odpuštění a nový začátek. Bez křiku, bez násilí, jemně a ohleduplně. Tak jedná Bůh. Všem dává čas dozrát v moudrosti a lásce. Každý dostává šanci odpovědět na jeho lásku a odpuštění svojí láskou a vděčností. 

My nevíme, jak to s těmi lidmi bylo dál. Ale vidíme, že v této chvíli byli zachráněni. Farizeové před hříchem násilí a vraždy a žena před smrtí. Oni před hříchem, který měl nastat a ona z hříchu, kterému podlehla. „Ani já tě neodsuzuji. Jdi a od nynějška už nehřeš!“ Dostává odpuštění a šanci začít znovu. 

Nemůžeme člověka změnit, ale můžeme mu dát šanci aby se změnil.

Ale aby milosrdenství člověku prospělo, nemůže zůstat osamoceno. Pokud bychom všem jen bezhlavě odpouštěli, nebyl by to projev milosrdenství, ale pošetilosti.

Na začátku jsme si řekli, že milosrdenství a spravedlnost jsou u Boha spojeny jako prsty na ruce. Zdravá ruka má prstů pět. Je-li jeden spravedlnost, druhý milosrdenství, jaké jsou ty ostatní? V příběhu je doplňují další tři: poučení (Kterého se dostalo všem přítomným. V Ježíšovi který píše můžeme vidět výzvu k hledání poučení v Písmu, které napsal svým životem.), odpuštění (Nikdo tě neodsoudil? Ani já tě neodsuzuji.) a povzbuzení (Jdi a od nynějška už nehřeš - nevracej se k tomu co bylo špatné. Dávám ti nový život, nalož s ním dobře.). 

Někdy naše babičky používaly jako výstrahy či varování slov: Chraň tě ruka Páně! Mínily to jako varování před nějakou nepravostí. Ale díky dnešnímu rozjímání můžeme v tomto zvolání vidět krásnou žehnací modlitbu.

Ať tě chrání Boží dlaň s pěti důležitými prsty. Ať ti Boží spravedlnost dává poznat, co je správné a dobré, ať tě Bůh poučí jak toto dobro uskutečnit, ať ti odpustí, když se to hned nepodaří. Ať tě povzbuzuje, abys nikdy neztratil(a) odvahu povstávat a znovu bojovat, ať Tě jeho milosrdenství naplní vděčností a láskou, aby ses mu stále více podobal(a). Ať zakoušíš její laskavý dotek den co den, od této chvíle až navěky věků.

Amen.

P. Jan Plodr    -    farnost Krásensko 

Zobrazeno 1082×

Komentáře

Matonick

Kázání je též vhodné použít jako doplňující komentář k článku NÁSILÍ - BOŽÍ ZÁKON (NEZABIJEŠ) - BOŽÍ SPRAVEDLNOST - úvaha nad Biblí k době postní a velikonoční .z 10.2

Zobrazit 1 komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio