Témata k nedělní a sváteční liturgii

DUCH SVATÝ A CÍRKEV - KÁZÁNÍ ke 3. neděli velikonoční (P. Jan Plodr)

8. 4. 2016 13:40
Rubrika: kázání

UČÍCÍ SE CÍRKEV  - KÁZÁNÍ k  tématu:  DUCH SVATÝ A CÍRKEV  

Duch Svatý připravuje lidi a předchází svou milostí

Duch svatý působí, že lidé touží po Bohu. Touha nás vede k hledání a hledání nás přivádí k setkání.

I dnešní rozjímání nad velikonočními texty nás má převést od touhy vidět Ježíše k setkání s ním.

Úvod

Když jsem dětem v náboženství vykládal o Emauzských učednících, jak poznali Pána Ježíše při lámání chleba, tak si povzdechly: škoda, že ho nemůžeme vidět taky.

Je pravda, že Ježíše nemůžeme vidět vlastníma očima, ale vidět není to nejdůležitější.

Vždyť i Emauzští učedníci ho viděli, mluvili s ním celou cestu a nepoznali ho.

Až když lámal chléb, najednou zjistili: vždyť je to Pán!

Anebo dnešní evangelium – učedníci poznávají Ježíše, až když poslechnou jeho slovo a stane se zázrak.

Hodí sítě, loď je plná ryb a ten, který Ježíše nejvíce miloval, první říká: Pán je to!

Jak to, že učedníci nepoznávali Ježíše hned, jak ho spatřili na vlastní oči?

Duch svatý zjevuje vzkříšeného Pána a otvírá srdce k jeho přijetí

Antoine de Saint Exuperi napsal: správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné.

A Bůh nás volá: nespoléhejte na své smysly, zaměstnejte své nitro, hledejte mě celým svým srdcem a naleznete mě.

Dám vám pomocníka, který vás povede – Ducha svatého.

Nemusí nás mrzet, že Ježíše nevidíme očima, pokud máme srdce vedené Duchem svatým, bezpečně Ježíše poznáváme.

Pro věřícího je Duch svatý jako šestý smysl, který pomáhá vnímat Ježíše v Božím slově, ve svátostech, v druhých lidech…

A s pomocí Ducha svatého Ježíše nejenom poznáváme, ale také po něm stále více toužíme.

Naše bytostná touha po lásce může být utišena jen s pomocí Ducha svatého.

Duch svatý totiž vede naše srdce k lásce. K prameni Boží lásky, která tryská z Kristova srdce.

Jako se nevidomí dokáže zamilovat člověka, kterého nikdy nespatřil, i věřící může přilnout ke Kristu, který zůstává skryt jeho očím. To je dílo Ducha svatého.

Duch svatý zpřítomňuje Krista a uvádí do společenství s Bohem

Copak nám srdce nehořelo, když jsme slyšeli jeho slova (Lk 24,32), říkají Emauzští učedníci.

I nám může hořet srdce, když posloucháme Boží slovo v moci Ducha svatého.

Duch svatý je jako signál, prostupuje celým světem, a kde se člověk rozhodne tento signál přijmout, ocitá se ve spojení s živým Bohem.

Stačí se naladit – otevřít ve ztišení. Vypnout svět a zapnout nitro. Zavřít oči a otevřít srdce.

Kdo se to naučí, objeví krásu a hloubku svátostí, Božího slova, objeví zázraky, které působí v církvi Duch svatý.

Závěr:

První čtení nás upozorňuje: Bůh dává Ducha svatého těm, kdo ho poslouchají. (Sk 5,32)

Poslouchat, neznamená jen plnit rozkazy. Znamená vnímat přání, touhy druhého a uskutečňovat je. Lidé neposlouchají Boha, protože o něm mají falešnou představu, ale nemohou ji změnit, dokud ho nezačnou poslouchat.

Co nám tedy říká Bůh? Jaká má přání a touhy? Zavřeme oči, otevřme srdce, dovolme Duchu svatému, aby v nás působil - zaposlouchejme se do Božích přání:

Mé dítě, vrať se skrze Ježíše ke mně… Nech se zachránit, vykoupit jeho obětí… Dovol mi, abych tě miloval, poznej mou lásku a odpověz mi na ni…

Ve chvíli ticha odpovězme nyní Bohu ve svém nitru celým svým srdcem, celou svou duší.  

Amen. 

Sdílet

Komentáře

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio