Témata k nedělní a sváteční liturgii

KÁZÁNÍ k tématu DOBROTIVÝ BŮH A ZLO ke 31. neděli v mezidobí C.

27. 10. 2016 11:00
Rubrika: kázání

Dobrotivý Bůh a zlo (KKC 309-314) - k tématu Učící se církev na 31. neděli v mezidobí C. 

Odkud je zlo?

Profesor na univerzitě položil svým studentům otázku: „Je všechno, co existuje, stvořené Bohem?” Jeden ze studentů nesměle odpověděl: „Ano, všechno je stvořené Bohem.” Profesor pak pokračoval: „Jestli Bůh stvořil všechno, znamená to, že Bůh stvořil i zlo, které existuje. A Bůh, který stvořil zlo, nemůže být dobrý. Najednou zvedl ruku jiný student: „Pane profesore, mohu vám položit otázku?” „Samozřejmě”, odpověděl profesor. Student se postavil a zeptal se: „Pane profesore, existuje tma?” „Samozřejmě, že existuje” odpověděl profesor. „Nemáte pravdu, tma neexistuje. Ve skutečnosti je tma díky tomu, že není přítomno světlo. Můžeme zkoumat světlo, ale ne tmu. Světlo se dá rozložit. Můžeme zkoumat paprsek za paprskem, ale tma se změřit nedá. Tma nemá svoji jednotku, ve které bychom ji mohli měřit. Tma je jen pojem, který si vytvořili lidé, aby pojmenovali nepřítomnost světla.”

Následně se mladík zeptal: „Pane, existuje zlo?” Tentokrát profesor nejistě odpověděl: „Samozřejmě, vidíme to každý den, brutalita ve vztazích mezi lidmi, trestné činy, násilí, všechno toto není nic jiného, než projev zla.” Na to student odpověděl: „Zlo neexistuje, pane. Zlo je jen nepřítomnost dobra, tedy Boha. Zlo je výsledek nepřítomnosti božské lásky v srdci člověka. Zlo přichází tak, jako když přichází tma, tedy v nepřítomnosti světla, tepla a lásky.” Profesor si sedl. Ten student byl mladý Albert Einstein.

Chtělo by se nám věřit, že zlo je jen nedostatkem dobra, ale víme, že zlo není jen pasivní (nedostatek). Je aktivní. Útočí na člověka a my zjišťujeme, že se rodí nejen z nedostatku dobra, ale také z jeho odmítnutí a popření. Bible říká, že toto odmítnutí se nejprve objevuje mezi anděly. Padlý anděl – ďábel (odmítl Boha a) je zlem, které aktivně zasahuje do běhu našeho světa. Všemožným způsobem se snaží zotročit a strhnout člověka proti Bohu.A mnoho lidí s ním spolupracuje, otvírá mu své srdce a tak se zlo rodí a šíří všude kolem nás.

Všechno napomáhá k dobrému

Když procházíme prosluněnou podzimní krajinou, kde se listy stromů poklidně snáší k zemi, nenapadlo by nás, že jsme uprostřed bitevního pole, kde se zlo se snaží zotročit naši duši. Chrání nás milost posvěcující, Boží dar, který získáváme při křtu, obnovujeme ho ve svátosti smíření a posilujeme svatým přijímáním. Rčení Bůh dopouští, ale neopouští je stále pravdivé a živé. I když se nacházíme ve světě, který je zasažený zlem, Boží pomoc je nám na blízku. Je od nás ve vzdálenosti jediné modlitby.

Talmud uvádí jeden zajímavý postřeh:

Proč příběh stvoření v Bibli začíná písmenem „bet“ a ne „alef“, které je prvním písmenem abecedy? Protože „bet“ je prvním písmenem slova „bracha“ (požehnání). Bůh řekl: stvořím svět písmenem požehnání, aby měl naději. Jak tomu rozumět? Požehnání – to je pomoc a ochrana Boží. Má schopnost i nejhlubší zoufalství, smutek a temnotu proměnit v naději, světlo a radost. Boží požehnání je úžasná moc. A dokud o něj lidé budou prosit a otvírat se mu, bude mít svět naději. Žádná temnota zla neobstojí před světlem Božího dobra.

Cesty Boží přesahují naše poznání

Přes naději, kterou v nás probouzí blízkost a pomoc Boží, jsme někdy malomyslní. Zvlášť tehdy když zlo, kterému musíme čelit, je obzvlášť brutální nebo trvá dlouho. Ptáme se Bože, kde jsi? Kde je tvoje moc a síla? Proč se to muselo stát? Odpověď na tyto otázky dostaneme mnohdy až po letech, nebo dokonce až na věčnosti.

Co dělat, když se ptáme a Bůh mlčí? Je důležité vědět, že i když Bůh někdy neposkytuje vysvětlení zla, vždy dodává ztrápené duši útěchu. Platí, že pochopení a pohlazení vede k uzdravení.A tam, kde jsou  věci nad naše chápání, Bůh o to víc hladí, aby nám pomohl, aby nás uzdravil. Jen mu to musíme dovolit. Upřímná modlitba uzdravuje. A dává sílu jít i po nevyzpytatelných cestách Páně. 

Amen.

( Kázání:  P. Jan Plodr - farnost Krásensko)

Zobrazeno 752×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio