Témata k nedělní a sváteční liturgii

KÁZÁNÍ k tématu Učící se církve na 29. neděli v mezidobí - PÍSMO SVATÉ - KNIHA BOHA A ČLOVĚKA (P. Jan Plodr).

14. 10. 2016 0:00
Rubrika: kázání

Písmo svaté – kniha Boha a člověka (KKC 120 – 130) 

Ve starozákonním čtení vidíme proroka Mojžíše, jak má při bitvě s Amalečany zvednuté rozpažené ruce. Tento postoj značí, že se otevírá Boží milosti a přijímá ji. Díky tomu jeho národ vítězí v bitvě s nepřáteli.

Co nám chce tento příběh říci?

I my máme zaujmout takový postoj. Otevřít se Boží milosti a pomáhat tak mnohým v boji se zlem. Jak na to? Postavit se, zvednout ruce ke své knihovně a vylovit z ní Písmo svaté. Poprosit Ducha svatého o vedení, otevřít stránky Bible a s nimi i svou mysl a srdce. Toť jeden ze způsobů, jak následovat proroka Mojžíše.

Může nás v něm povzbudit i jedno zajímavé přirovnání.

Naše mysl je jako krásný trůn. Kolem něho se tlačí spousta dětí, které by na něj chtěly usednout a vládnout. Tyto děti jsou naše myšlenky. Některé jsou krásné, jiné dravé, další podlézavé.

My jsme panovníci a máme na trůn mysli dosadit jedinou myšlenku, aby vládla všem ostatním. Dáme přednost té, která se nejvíc nabízí, nebo budeme hledat tu, která je nejlepší? A kde objevit myšlenku, která by byla tak moudrá, spravedlivá a silná, aby mohla vládnout všem ostatním?Jediná cesta k jejímu nalezení je rozepjat ruce (otevřít se) a prosit Boha o milost.

A Bůh odpovídá velkoryse – dává nám celou knihovnu, ze které můžeme čerpat – Písmo svaté. Vedeni Duchem svatým můžeme z této pokladnice každý den dosadit na trůn své mysli cennou perlu, která dá hodnotu celému našemu bytí. Bude nám světlem a cestou, oporou a zbraní, uzdravením a posilou.

Kánon Písma svatého, Starý a Nový zákon

Seznam knih Bible se nazývá kánon.

Děti někdy říkají kanón, a nejsou daleko od pravdy. Bible je mocná duchovní zbraň. Před Božím Slovem ustoupí jakýkoli zlý duch. Recitovat žalmy, nebo slova Pána Ježíše nám pomůže odehnat pokušení, dodá nám odvahu i v těžké zkoušce. Jakmile sesadíme z trůnu mysli pokušení a dosadíme tam slovo Boží, zavládne v království našeho srdce pokoj.

Ve slovníku cizích slov nacházíme, že slovo kánon pochází z řečtiny a znamená: norma, pravidlo, měřítko či stéblo. Všechno to lze na Písmo uplatnit. Má nám být normou, pravidlem či měřítkem našeho života, a když je nejhůř, i pověstným stéblem, kterého se máme chytnout, když se utápíme ve svých trápeních. Pěkně zní i matematická definice kánonu, která praví, že kánon je obecné řešení úlohy, podle níž mohou být řešeny speciální problémy. Bible je plná příběhů, které nás mohou inspirovat při řešení našich součastných specifických problémů.

Církev do tohoto kánonu (souhrnu vybraných, prověřených knih) zahrnuje 45 knih Starého zákona a 27 knih Nového zákona.

Učí, že knihy Starého Zákona jsou inspirované Bohem a mají nepomíjející hodnotu. (KKC 121)

Jsou v nich uloženy vznešené nauky o Bohu, spasitelná moudrost o životě člověka, poklady modliteb a je v nich ukryto tajemství naší spásy. (KKC 122)

Jak říká katechismus: „Křesťané si váží Starého zákona jako ryzího zlata Božího.“ (KKC 123)

Nový zákon odhaluje naplnění proroctví Starého zákona.

Jeho ústředním námětem je Ježíš Kristus, vtělený Boží Syn, jeho skutky, učení, utrpení a oslavení a prvotní život církve, kterou založil.

Jednota Starého a Nového zákona

Sv. Augustin píše: „Nový zákon je skryt ve Starém, zatímco Starý je odhalen v Novém zákoně.“ (KKC 129)

Židovští učenci říkali: Zákon (pro nás Starý Z.) je jako důl plný zlata. A my k tomu můžeme dodat: zlato z tohoto dolu vynesl na světlo světa Nový zákon. V něm se plně odhaluje Boží plán se světem, v něm se nám dává Bůh poznat skrze svého Syna Ježíše Krista. V něm je plně odhalena Boží láska a touha zachránit každého člověka.

Bůh nám poslal milostný dopis, který má moc uzdravit, povzbudit, vnést světlo a naději do temnoty, vyvést z každé zkoušky. Ve dnech radosti nám vloží do úst slova chvály.Milostný dopis (dnes spíš SMS) čtou lidé pořád dokola, kdykoli mají čas. Nebojme se žít jako zamilovaní a živme lásku svého srdce jeho slovy.     Amen. 

Zobrazeno 552×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio