Témata k nedělní a sváteční liturgii

3. neděle adventní  -  KÁZÁNÍ k tématu 200 - P. Jan Plodr

9. 12. 2016 10:00
Rubrika: kázání

Téma 200: Otázky ve víře: Jan Křtitel v rozpacích  - Kázání ke 3. neděli adventní 2010

Farnost Krásensko

Jan se ptá: „Ty jsi ten, který má přijít, anebo máme čekat jiného?"

V dnešním evangeliu vidíme pochyby Jana Křtitele. I Boží prorok, největší mezi těmi, kdo se narodili z ženy, si není jist, že Ježíš je Mesiáš. Proč? Věci se nevyvíjí tak, jak si to všichni i Jan představovali.Ježíš není válečník jako král David, netrestá zločince, nezabíjí nevěřící nepřátele. Naopak odpouští i zjevné hříchy, místo kamenování uděluje rozhřešení a s pohany a hříšníky se pouští na jejich hostinách do řeči. Místo s Římany bojuje s farizeji a veleradou. Než aby obvinil lidi z neplnění zákona a usvědčil z hříchu, snaží se pro ně najít ospravedlnění.

A Jan se ptá: Není něco špatně? Je toto skutečně předpověděný Mesiáš?

Jan uvyklý asketickému způsobu života, vězněný pro nekompromisní věrnost zákonu se právem ocitá v pochybnostech. Celý život něčemu věřil a sloužil a najednou se zdá, že je všechno jinak.

Občas se setkám s lidmi, kteří se Janovi podobají. Jsou překvapení, když slyší, že Ježíš miluje i skutečně zlem prolezlé lidi (zloděje, vandaly, vrahy, teroristy) a nabízí jim odpuštění hříchů.Těžko se taková informace přijímá člověku, který odmala slyšel, že když poruší desatero, Pánbůh ho potrestá. Celý život si odříkal a snažil se a teď je mu podezřelé, že by mohlo být odpuštění hříchů „zadarmo“. Zlobí se a ptá se: Kde je nějaká spravedlnost?

A nesmýšlejí tak jen staří lidé. Přiznejme si, že i my máme v sobě někdy „ducha Jana Křtitele“ a chtěli bychom zjednat nápravu světa rychle a rázně. Potrestat všechny, kdo si to zaslouží. A čekáme, že to Bůh nějak zařídí. A ono nic. Místo potopy přichází Kristus a ukazuje nám trpělivou lásku, nepochopitelnou shovívavost, nekonečné milosrdenství.

Ježíš odpovídá poukazem na své skutky

Lidé to vidí a ptají se: může takový přístup fungovat? Když nebudeme trestat zlé lidi, jak to se světem dopadne? A Ježíš odpovídá: Podívej se a uvidíš, co se stane, když místo odplaty a trestu někoho zahrnu Boží láskou a odpuštěním.

"Jděte a oznamte Janovi, co slyšíte a vidíte: slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se hlásá radostná zvěst. A blahoslavený, kdo se nepohorší nade mnou."

Kolikrát jsme byli zaslepení zlobou, ochromení zoufalstvím, hluší hněvem, duchovně mrtví a chudí na dobré skutky. Kolikrát nám Ježíš daroval ve svátosti smíření čisté srdce, pokoj, naději, radost a vzkřísil nás k novému životu?

Zakončeme tuto úvahu poslední myšlenkou: když odsoudíme a uvězníme všechny hříšníky, kdo tady zbude?

Víra, která se neptá, zůstane dětinská, vyprchá. Ve víře je třeba se vzdělávat: modlitbou, čtením Písma, životem z lásky.

Na pochybnosti Jana Křtitele odpovídá Ježíš znameními, skutkem.

Dobře se dívej, přemýšlej a sám dospěješ k poznání.

Bůh pochybnosti nevyčítá, ale naopak je někdy probouzí, aby nás přivedl ke spolupráci na objevování jeho velikosti a krásy.

Proto když se někdo zeptá: pane faráři, mám někdy pochybnosti ve víře, je to hřích?

Tak mu odpovím: záleží na tom, co s těmi pochybnostmi děláte.

Pokud podlehnete pýše a lenosti a vyznáváte krédo: „Všechno znám, všechno vím, sám si nejlíp odpovím.“ či: „Nebudu se trápit, kdo ví jak to je, raději se natáhnu, dopřeji si pokoje.“ tak spolehlivě učiníte z každé pochybnosti hřích, který přivede vaši víru na smrtelné lože.

Pochybnosti nemáme přehlížet ani pohřbívat, ale když přijdou, je třeba se s nimi poctivě vyrovnat.

Jan Křtitel nám ukazuje, že je třeba se v pochybnostech ptát a číst znamení, skrze které nám Bůh odpovídá.

Když chce učitel děti ve výkladu zaujmout, položí jim otázku. Ony se musí zamyslet a podílejí se na odhalování pravdy.

Stejně jedná i Bůh. Klade před nás otázky a vyzývá nás tak k novému poznání. Jaké otázky klade Bůh? Přijde nemoc, smrt blízkého, očividná nespravedlnost, ale také uzdravení, náhlá záchrana, veliké štěstí.

A my se ptáme: co nám tím chtěl říci? Na co nás upozornit, před čím varovat?

A dnes se můžeme ptát s Janem Křtitelem: Je pro tebe Ježíš Mesiáš? Jak se to projevuje ve tvém životě? Kdy si s ním naposledy vedl řeč, disputaci o svých pochybnostech? Hledal odpovědi na své problémy?

Je advent, příchod. Přijít může ledacos i odpovědi na nevyřešené otázky našeho života. Ale chce to jít odpovědi vstříc.   Amen.

Sdílet

Komentáře

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio