Témata k nedělní a sváteční liturgii

3. neděle adventní  -  KÁZÁNÍ k tématu 200 - P. Jan Plodr

9. 12. 2016 10:00
Rubrika: kázání

Téma 200: Otázky ve víře: Jan Křtitel v rozpacích  - Kázání ke 3. neděli adventní 2010

Farnost Krásensko

Jan se ptá: „Ty jsi ten, který má přijít, anebo máme čekat jiného?"

V dnešním evangeliu vidíme pochyby Jana Křtitele. I Boží prorok, největší mezi těmi, kdo se narodili z ženy, si není jist, že Ježíš je Mesiáš. Proč? Věci se nevyvíjí tak, jak si to všichni i Jan představovali.Ježíš není válečník jako král David, netrestá zločince, nezabíjí nevěřící nepřátele. Naopak odpouští i zjevné hříchy, místo kamenování uděluje rozhřešení a s pohany a hříšníky se pouští na jejich hostinách do řeči. Místo s Římany bojuje s farizeji a veleradou. Než aby obvinil lidi z neplnění zákona a usvědčil z hříchu, snaží se pro ně najít ospravedlnění.

A Jan se ptá: Není něco špatně? Je toto skutečně předpověděný Mesiáš?

Jan uvyklý asketickému způsobu života, vězněný pro nekompromisní věrnost zákonu se právem ocitá v pochybnostech. Celý život něčemu věřil a sloužil a najednou se zdá, že je všechno jinak.

Občas se setkám s lidmi, kteří se Janovi podobají. Jsou překvapení, když slyší, že Ježíš miluje i skutečně zlem prolezlé lidi (zloděje, vandaly, vrahy, teroristy) a nabízí jim odpuštění hříchů.Těžko se taková informace přijímá člověku, který odmala slyšel, že když poruší desatero, Pánbůh ho potrestá. Celý život si odříkal a snažil se a teď je mu podezřelé, že by mohlo být odpuštění hříchů „zadarmo“. Zlobí se a ptá se: Kde je nějaká spravedlnost?

A nesmýšlejí tak jen staří lidé. Přiznejme si, že i my máme v sobě někdy „ducha Jana Křtitele“ a chtěli bychom zjednat nápravu světa rychle a rázně. Potrestat všechny, kdo si to zaslouží. A čekáme, že to Bůh nějak zařídí. A ono nic. Místo potopy přichází Kristus a ukazuje nám trpělivou lásku, nepochopitelnou shovívavost, nekonečné milosrdenství.

Ježíš odpovídá poukazem na své skutky

Lidé to vidí a ptají se: může takový přístup fungovat? Když nebudeme trestat zlé lidi, jak to se světem dopadne? A Ježíš odpovídá: Podívej se a uvidíš, co se stane, když místo odplaty a trestu někoho zahrnu Boží láskou a odpuštěním.

"Jděte a oznamte Janovi, co slyšíte a vidíte: slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se hlásá radostná zvěst. A blahoslavený, kdo se nepohorší nade mnou."

Kolikrát jsme byli zaslepení zlobou, ochromení zoufalstvím, hluší hněvem, duchovně mrtví a chudí na dobré skutky. Kolikrát nám Ježíš daroval ve svátosti smíření čisté srdce, pokoj, naději, radost a vzkřísil nás k novému životu?

Zakončeme tuto úvahu poslední myšlenkou: když odsoudíme a uvězníme všechny hříšníky, kdo tady zbude?

Víra, která se neptá, zůstane dětinská, vyprchá. Ve víře je třeba se vzdělávat: modlitbou, čtením Písma, životem z lásky.

Na pochybnosti Jana Křtitele odpovídá Ježíš znameními, skutkem.

Dobře se dívej, přemýšlej a sám dospěješ k poznání.

Bůh pochybnosti nevyčítá, ale naopak je někdy probouzí, aby nás přivedl ke spolupráci na objevování jeho velikosti a krásy.

Proto když se někdo zeptá: pane faráři, mám někdy pochybnosti ve víře, je to hřích?

Tak mu odpovím: záleží na tom, co s těmi pochybnostmi děláte.

Pokud podlehnete pýše a lenosti a vyznáváte krédo: „Všechno znám, všechno vím, sám si nejlíp odpovím.“ či: „Nebudu se trápit, kdo ví jak to je, raději se natáhnu, dopřeji si pokoje.“ tak spolehlivě učiníte z každé pochybnosti hřích, který přivede vaši víru na smrtelné lože.

Pochybnosti nemáme přehlížet ani pohřbívat, ale když přijdou, je třeba se s nimi poctivě vyrovnat.

Jan Křtitel nám ukazuje, že je třeba se v pochybnostech ptát a číst znamení, skrze které nám Bůh odpovídá.

Když chce učitel děti ve výkladu zaujmout, položí jim otázku. Ony se musí zamyslet a podílejí se na odhalování pravdy.

Stejně jedná i Bůh. Klade před nás otázky a vyzývá nás tak k novému poznání. Jaké otázky klade Bůh? Přijde nemoc, smrt blízkého, očividná nespravedlnost, ale také uzdravení, náhlá záchrana, veliké štěstí.

A my se ptáme: co nám tím chtěl říci? Na co nás upozornit, před čím varovat?

A dnes se můžeme ptát s Janem Křtitelem: Je pro tebe Ježíš Mesiáš? Jak se to projevuje ve tvém životě? Kdy si s ním naposledy vedl řeč, disputaci o svých pochybnostech? Hledal odpovědi na své problémy?

Je advent, příchod. Přijít může ledacos i odpovědi na nevyřešené otázky našeho života. Ale chce to jít odpovědi vstříc.   Amen.

Zobrazeno 955×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio