Témata k nedělní a sváteční liturgii

CO OCHRÁNÍ NAŠE ŽENY PŘED NÁSILÍM ? - ISTANBULSKÁ ÚMLUVA ?

15. 5. 2018 13:43

Co ochrání  naše ženy před násilím ?  Istanbulská úmluva ?

K 7. neděli velikonoční a ke Dni matek 13.5.2018  jsme byli v kázání našeho pana faráře informováni  o nesouhlasu našich biskupů   s obsahem tzv.   Istanbulské úmluvy (http://www.ado.cz/clanek/biskupove-nesouhlasi-s-ratifikaci-istanbulske-umluvy) ,  jejíž ratifikaci  se v nejbližší době chystá projednat  Parlament ČR.  Jeden  z našich přátel na Signálech byl natolik znepokojen , že na toto téma zveřejnil svoji úvahu, kterou pojal dokonce  jako   „Rozhodující útok ďábla-velkého odpůrce“   (https://staryvlk.signaly.cz/1805/rozhodujici-utok)  . Připojuji text kázání  pana faráře v Krásensku, který nám poskytl podklady ke sledování  vývoje této problematiky.  A také odkazuji na zveřejněné články v Katolickém týdeníku č. 19 z 8.-14.5.2018:  (http://www.katyd.cz/nazory/je-nutna-istanbulska-umluva.html) ; ( Tamtéž: Komentář Jakuba Kříže).

Kázání  13.5.2018:

Istanbulská úmluva

Dnes se má číst list biskupů, který se staví proti ratifikaci (potvrzení platnosti) Istanbulské úmluvy. Neznám mnoho lidí, kteří by se o toto téma zajímali, a tak mi přijde užitečné se s ním trochu seznámit. Začněme stručným vysvětlením pojmů.

Co je to Istanbulská úmluva? Zdůrazňuje se, že je to největší mezinárodní smlouva, která má chránit ženy před násilím a diskriminací v nejrůznějších podobách. Nazývá se Istanbulská, protože byla otevřena k podpisům 11. 5. 2011 na zasedání Výboru ministrů v Istanbulu. Od té doby jsou Radou Evropy státy vybízeny, aby se k této smlouvě připojily. (Pozor Rada Evropy není Evropská unie! Evropská unie je společenství 28evropských států a Rada Evropy je společenství 47zemí Evropy včetně Ruska.)

Tato smlouva je prosazována genderovými [džendrovými] organizacemi. Slovo gender (v překladu rod) se používá pro kulturně vytvořené rozdíly mezi mužem a ženou. Genderové organizace říkají, že mužům a ženám byly v dějinách přisouzeny určité sociální role. Například že žena je matka a kuchařka a muž je živitel rodiny. A genderové organizace tvrdí, že nás tyto role omezují. Proto to chtějí změnit a říkají, že malým dívkám by se neměly podsouvat panenky a chlapcům autíčka, aby se v nich nepodporovaly nezdravé stereotypy. Ať si děti samy vyberou, s čím si chtějí hrát a čím chtějí v budoucnu být. S tím můžeme do jisté míry souhlasit. Jsou dívky, které baví auta a chlapci, kteří rádi vaří. A není důvod jim v tom bránit. Ať jsou rodiny, kde ženy pracují a muži pomáhají v domácnosti, když se pro to sami rozhodnou. Problém genderových organizací je, že jim to nestačí. Chtějí, aby se tyto přirozené věci řešily zákony. Zákony, které by v budoucnu zcela setřely rozdíl mezi sociální identitou muže a ženy.

Uveďme si příklad, na kterém lze tuto snahu ukázat. V dubnu letošního roku přišlo z Británie oznámení: „Vévodkyně Kate porodila třetí dítě, je to syn.“ Zdánlivě nevinná radostná zpráva pobouřila genderové organizace. Proč? Protože tyto organizace říkají, že o pohlaví si má člověk rozhodnout sám. A dokud se nerozhodne, nemělo by se mu říkat ani syn, ani dcera, ale „to dítě“. A protože to společnost nedělá, mělo by se to uzákonit. A to je jeden z konkrétních příkladů, kam směřuje Istanbulská úmluva.

Jak se k tomu staví křesťanství? Křesťané vždy hájili rovnoprávné postavení ženy a muže ve společnosti. Respektovali přitom jedinečnost, kterou muž a žena mají v řádu stvoření. A protože genderové organizace tuto jedinečnost popírají, musejí biskupové vyjádřit svůj nesouhlas. V Istanbulské smlouvě totiž nejde jen o práva žen. V této smlouvě jde o peníze pro genderové organizace. Organizace, které prosazují například právo ženy na dítě bez muže. Chtějí, aby stát zaplatil umělé oplodnění jakékoli ženě, která o to požádá a pak ji podporoval v roli samoživitelky. Aby děti vyrůstaly bez otců a úplných rodin.

Protože jsou tyto věci zjevně špatné, skrývá je Istanbulská úmluva za velmi vznešené body jako je například ochrana žen před násilím, vynucenými sňatky, vynucenými potraty a tak podobně. Ale všechny tyto body jsou u nás dávno vyřešeny platnými zákony. A tak jediné, co by ratifikace této smlouvy v ČR přinesla, je přísun peněz pro genderové organizace, které v rámci boje za ženská práva ničí tradiční rodinu. A protože křesťané hájí právo dětí na mámu a tátu, na to, aby mohli poznat své rodiče a žít v úplné rodině podle přirozeného i Božího zákona, vyslovují se biskupové proti ratifikaci této smlouvy. 

Zobrazeno 959×

Komentáře

staryvlk

Souhlasím a počet souhlasných vyjádření (3lidé) zde, odpovídá stavu české společnosti.

staryvlk

I když navrhovaná "Petice" nemusela být tak dlouhá a tím i nepřehledná, přesto ji podepisuji.
Doporučoval bych do petice stručnější text (viz zvýrazněné části textu Matonick - výše uvedený článek).

Zobrazit 3 komentáře »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio