Témata k nedělní a sváteční liturgii

PŘÍPRAVA NA BOŽÍ SOUD - kázání k neděli 18.11.2018

16. 11. 2018 11:28

Příprava na Boží soud:  

Ježíš řekl svým učedníkům: „V těch dnech, po velkém soužení, se zatmí slunce a měsíc přestane svítit, hvězdy budou padat z nebe a hvězdný svět se zachvěje. A tehdy lidé uvidí Syna člověka přicházet v oblacích s velikou mocí a slávou. Potom pošle anděly a shromáždí své vyvolené ze čtyř světových stran, od konce země až po konec nebe. Poučte se z přirovnání o fíkovníku! Když se už jeho větve nalévají mízou a nasazují listy, poznáváte z toho, že léto je blízko. Stejně tak, až uvidíte, že se to děje, poznáte, že je blízko, přede dveřmi. Amen, pravím vám: Toto pokolení nepomine, dokud se to všechno nestane. Nebe a země pominou, ale má slova nepominou.  O tom dni a o té hodině však neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn, jenom Otec.“ (Mk 13,24-32)

V rozhovoru s jedním atletem se ptali: „Co všechno musí člověk udělat, aby dosáhl úspěchu?“ Atlet se usmál a odpověděl: „No, prvním krokem je naučit se chodit a druhým je pak běhat a běhat, dokud není první v cíli.“

Když se dnes v evangeliu hovoří o slavném příchodu Krista, můžeme si položit otázku: „Co máme udělat, abychom dosáhli cíle svého bytí a byli připraveni na život věčný v nebi?“ Odpověď křesťanství je jasná: „Máme se naučit milovat a pak vytrvat v lásce (milovat a milovat), dokud nedospějeme k cíli svého života, k setkání s Bohem na věčnosti.“

Co dělat proto, aby se nám to podařilo? Inspirovat se můžeme příběhem:

Jeden člověk přišel za opatem a zeptal se: „Slyšel jsem, že podle toho, kolik je válek a katastrof, bude brzy konec světa a Bůh to tu přijde postavit do latě. Co mám dělat, abych na tom jeho soudě obstál?“ Opat se zamyslel a pravil: „No, víte, existuje jedna mimořádná modlitba, která nás má na tu chvíli připravit. I já se ji pravidelně modlím a měl by se ji naučit a modlit každý, kdo chce, aby to s ním dobře dopadlo.“ Muž se zaradoval: „Jen jedna modlitba? To zní dobře! Co je to za modlitbu?“ Opat udělal kříž a řekl: „Gratias ago tibi Domine Deus, quia diligis (amas) me.“ Muž si modlitbu nechal přeříkat slovo po slovu, pečlivě si ji zapsal a pokračoval otázkou:  „A kolikrát se to mám pomodlit, aby to zabralo?“ Opat na něho pohlédl a vážně pravil: „Modlete se ji tak dlouho, až ji pochopíte a z celého svého srdce jí uvěříte a ji přijmete.“ Muž začal nahlas přemýšlet: „Až ji pochopím? Až jí uvěřím? Až ji přijmu? A co vlastně slova té modlitby znamenají?“ „Pane Bože, děkuji Ti, že mě máš rád. (Pane Bože děkuji ti, že mě miluješ.)“ usmál se přátelsky opat.

Co máme dělat, abychom byli připravení na setkání s Kristem? Jak už jsme si řekli: Naučit se milovat a v lásce vytrvat. A první, nejdůležitější krok na této cestě, je pochopit a přijmout, že nás Bůh miluje. Takové, jací jsme. V naší slabosti a hříšnosti. Na tomto poznání máme vystavět od základu svůj život. A modlitba, ve které děkujeme za Boží lásku, je tím nejlepším nástrojem, který nám v tom pomáhá.

Že jsme milováni Bohem je krásná věc. Ale jak se pozná, že i my Boha skutečně milujeme? Tím, že prožíváme duchovní život s radostí. Těšíme se na mši svatou, na modlitbu, na čtení Písma, protože je to pro nás setkání s nejlepším přítelem. Není nám zatěžko pomáhat druhým, protože vnímáme, že tím sloužíme Kristu, který se z lásky k nám stal služebníkem všech. Láska nám dává sílu bojovat s pokušením. S její pomocí trpělivě překonáváme starosti a trápení. Neseme kříže, pod kterými bychom se jinak zhroutili.

Svatý Jan od Kříže říká: „Až nastane večer našeho života, budeme souzeni podle toho, jak jsme milovali.“ Milovat je snadné pro toho, kdo je milovaný. Kdo se setkává s láskou a otvírá jí své srdce. Gratias ago tibi, Domine Deus, quia diligis me.“„Pane Bože děkuji Ti, že mě máš rád, děkuji ti, že mě miluješ.“

Kéž tak začíná i končí každý náš rozhovor s Bohem. Kéž toto poznání pronikne naši mysl, srdce a prostoupí a ovlivní celý náš život.

Amen. 

(33. neděle v mezidobí 18.11.2018.  - KÁZÁNÍ  P. Jan Plodr farnost Krásensko)

Zobrazeno 451×

Komentáře

jk-s

"Toto pokolení nepomine, dokud se to všechno nestane."

Zobrazit 1 komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio