Témata k nedělní a sváteční liturgii

ADAM A EVA, POČÁTEK LIDSKÉHO POKOLENÍ - komentáře ke článku RADIM24 z 15.3.2019

16. 3. 2019 18:36

 

Adam a Eva, počátek lidského pokolení.   https://radim24.signaly.cz/1903/adam-a-eva-pocatek-lidskeho-pokoleni

Jak jsem „vygugloval“ je mužské křestní jméno Adam původu hebrejského. Pochází z hebrejského „ádám“, který se dá přeložit jako „člověk“. Ve svém původním významu tedy jde o obecné označení pro člověka jako takového. Jméno Adam se pojí také s hebrejským „adamá“, překládané jako půda či země. Význam jména Adam je potom „člověk, který je spjatý s půdou“. Adam je vůbec nejstarším jménem, první člověk na Zemi byl dle bible právě Adam se svoji partnerkou Evou.  Jméno  Adam mohlo být míněno obecně jako „člověk“¨i  ve spojení  „syn(ové) člověka“ („Synové Adama“) , všechen   lid.  Respektive, jak říká  radim24 , jako lidské pokolení  - z angl.:  mankind,  ( dle slovníku : 1. lidstvo 2. mužská populace, muži).

Mně osobně se nejeví překlad Gen 2,22  ani Gen 5,2   jako pošramocený ( podle radim24)  a dává mi smysl. Adama a Evu Bůh stvořil  jako muže a ženu ( tedy jako osoby s mužským a ženským pohlavím - male and fimale.  Pokud se ovšem týče Gen 5,1 pak po prostudování publikace „Vznik knihy Genesis“ očima archeologa P.J. Wisemana  jsem pochopil, že úvody ve  znění „Toto je výčet rodopisu …“ náleží textu předcházejícímu jako stvrzení, tak jak bylo tehdy  obvyklé při sepisování Genese na hliněné tabulky, kde  to svoje sdělení  autoři – patriarchové -  zapisovali a zakončovali. Kromě prvého - Gen 2,4 . Zde ještě není žádný lidský rod. Byl zde autorem Bůh ?  Ony „rodopisy“  nalezneme v Písmu rovněž u Noeho, Abrahama a jinde.

Jméno země Nód je odvozeno z výrazu 'toulat se'.  Bylo 'Východně od Edenu'.  Tam byl vyhnán už otec Kaina - Adam, když byl vysídlen ze zahrady Eden  (Gen 3,24).  Tam vyrostl  i  Kain (Gen 4,17). Poznal svou ženu a  porodila Enocha. Vystavěl město  a po svém synovi je nazval. Na  tom, že se urodilo množství lidí ,nevidím nic mimořádného, když vezmeme v úvahu , jak dlouho tehdy lidé žili (Gen 5,3-32) Drželi se příkazu od Hospodina : Ploďte a množte se!


A verš Gen 2,21 - 23?  S jeho překladem ani výkladem nemám problém.    radim24 píše: “ A Hospodin Bůh utvořil ze strany, kterou získal z lidského rodu, ženu a přivedl ji k němu....“ Tehdy zcela jistě žádná strana ani vláda   ještě neexistovala. Ani jiný „rod.“  Ale, že  Bůh ze žebra Adamova stvořil Evu,  si představit dovedu.  To by dnes dokázali  kvalifikovaní odborníci, a nemuselo by to být ani v narkóze jak tomu bylo u Adama. Ještě to lidé pokud vím,  neudělali. Ale veterinářům se něco podobného už podařilo (Ovce Dolly). 

Viz všechny komentáře na:  https://radim24.signaly.cz/1903/adam-a-eva-pocatek-lidskeho-pokoleni

Zobrazeno 1307×

Komentáře

Matonick

radim24 Srozumitelný pro vás není text Genesis, ale jeho překlad. To si uvědomte, že nečtete text Genesis, nýbrž překlad textu Genesis, který již obsahuje výklad. Zkrátka jste vybral jeden výklad, kterému budete věřit. Je to vaše volba. Nijak to nevnáší rozpor mezi tím co vnímám v Duchu. Nemusíme taky znát všechno... Ono není podstatné pro poselství, které bible nese. Ta podstata není v tom jestli Adam byl první nebo nebyl první, ale byl první, který zhřešil. A Ježíš byl první dokonalou obětí za něše hříchy.
Líbí se mi · + Modlím se · včera 21:05

Matonick

Omlouvám se, výše uvedený článek napsal radim24 Matonickovi nikoli naopak. Technický omyl. Proto na další komentáře odkazuji na původní text radim24, kde jsou adresáti a odesílatelé uvedeni správně: radim24.signaly.cz/1903/adam-a-eva-pocatek-lidskeho-pokoleni

Zobrazit 17 komentářů »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio