Témata k nedělní a sváteční liturgii

Proč se k tématům projektu České biskupské konference Učící se církev vyjadřuje málo čtoucích lidí? Ptá se Staryvlk.

25. 4. 2019 12:03

staryvlk:  Nevím, proč k těmto tématum zde, je tak velmi málo vyjádření čtoucích lidí.

Matonick: Ani mne to příliš nepřekvapuje. Tato závažná témata, jejichž názvy a osnovy předložili katoličtí biskupové pro roky 2007 – 2013 (opakování 2013-2019) k šestiletému vzdělávacímu projektu katolické církve pro vypracování tematických homilií UČÍCÍ SE CÍRKEV k meditaci a ke studiu, úzce navazují na Písmo čtené lektory a knězem při bohoslužbách slova z lekcionářů ( A I, B I, C I, A II, B II, C II ) , uložených v každém katolickém kostele a opakující se trvale v pravidelných šestiletých intervalech. Souhlasím s Vámi, že uživatelé Signálů je možná příliš nechtějí číst, natož o nich diskutovat. Mnozí „Signálníci“ nejsou katolíci, a zřetelně se tak prezentují, jak jste ostatně i sám několikrát vyhodnotil. Pro některé jsou příspěvky tohoto blogu příliš dlouhé a náročné ke čtení. Jsem si vědom, že Signály jsou web komunitní a ekumenický. A jeho uživatelé raději jen stručně mezi sebou komunikují a sdělují si své názory. Jsem vděčen redakci Signálů, že mi umožňuje vypracovaná témata na web vkládat . Jsou schválena teology katolické církve a jimi doporučena i ke zveřejňování na internetu.

 List biskupů k homiletickému projektu Učící se církev (2007): Bratři a sestry v Kristu, milé Boží děti! Svatý otec Benedikt XVI. ve své nedávné výzvě upozornil na význam homilie při bohoslužbě. Homilie a kázání mají úzce spojit hlásané Boží slovo jak s bohoslužbou, tak s životem farnosti i jednotlivců, aby se jim stalo povzbuzením a oporou v životě. Ježíš dal učedníkům příkaz, z kterého přímo vyplývá, že jejich poslání je hlásat, zvěstovat a učit. Již několik let jsme si při jednáních biskupské konference kladli otázku, jak přispět k tomu, aby se překonala větší či menší neznalost křesťanské nauky. Z této snahy se postupně rodil projekt zvaný UČÍCÍ SE CÍRKEV. Při každé nedělní mši svaté se nabízí vzácná příležitost, jak po doznění Božího slova pravidelně nabídnout našim věřícím homilii, aby obsahovala ucelenou katechezi na důležité téma víry, které z úryvku přímo vyplývá. V průběhu liturgického roku a tříletého cyklu lekcionáře se tak můžeme postupně seznámit se všemi pravdami víry, jak je předkládá Katechismus katolické církve…

Sdílet

Komentáře

Pavel_Jan Myslím si, že pokud je někdo katolík, tak se k těmto článkům vyjadřovat nemusí, jen je čte. Spíš bych čekal, když tu jsou nekatolíci, nějaké nesouhlasné reakce od nich.

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio