Témata k nedělní a sváteční liturgii

HŘÍCH – POJEM ; TÉMA 19 ; 1. NEDĚLE POSTNÍ - 1.3.2020.

28. 2. 2020 12:53
V čem tkví dynamika pokušení a závažnost hříchu, s nímž zápasí lidé kterékoliv doby? Hřích ve svém nejhlubším rozměru znamená odtržení se od Boha, a tím od zdroje života. Proto je následkem hříchu smrt. Dopustit se hříchu znamená dělat zlo vědomě a úmyslně. Hřích je víc než pouhá chyba. Narušuje vztahy člověka k Bohu, k bližnímu i k sobě samému. Hříchy se hodnotí podle závažnosti na smrtelné a všední. Existují myšlenky, slova, skutky a opomenutí, které pouze tíží naše svědomí. Jsou všední, protože vyplývají ze slabosti člověka. Říká se jim také hříchy lehké. Když se člověk se dopustí smrtelného hříchu, jde zároveň o závažný skutek, plné uvědomění si a dobře uvážený souhlas. Smrtelný hřích těžce porušuje vztahy k Bohu, k církvi a k lidem. A jestliže se člověk nekaje, vede k věčné smrti pekla. Cestou k záchraně bývá odpuštění prostřednictvím svátostí křtu a pokání či smíření. „Kdo by se však rouhal Duchu svatému, nedojde odpuštění na věky, ale bude vinen věčným hříchem“ (Mk 3,29) Hřích strhává ke hříchu; opakování stejných skutků plodí neřest. Z toho vyplývají zvrácené náklonnosti, které zatemňují svědomí a zkreslují hodnocení dobra a zla. Tím má hřích tendenci se šířit a upevňovat. Hřích dělá z lidí spoluviníky druhých a působí, že mezi nimi vládne žádostivost, násilí a nespravedlnost. Hříchy vedou ke vzniku nezdravých společenských poměrů a institucí, které jsou v protikladu k Boží dobrotě. Přivádějí své oběti k tomu, aby samy páchaly zlo. Úplný text tématu včetně komentářů k bohoslužbě slova této neděle je uložený v archivu Signálů - Březen 2014 Viz! https://matonick.signaly.cz/1403/hrich-pojem-tema-18-k
Zobrazeno 352×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio