Témata k nedělní a sváteční liturgii

ZNAMENÍ BOŽÍHO KRÁLOVSTVÍ – TÉMA 22 – 4. NEDĚLE POSTNÍ – 22.3.2020.

20. 3. 2020 21:59

Biblický zázrak je vymezen třemi základními prvky: Moc, div a znamení. Moc zázraků přichází od Boha, který do veškerého vesmírného a pozemského dění zasahuje skrze zázraky a nadpřirozené jevy. Sám stvořený vesmír a jeho řád je pro člověka divem a znamením.  Bůh však do dějin zasahuje stále. Jsou to divy, které vyvolávají uctivou bázeň v těch, kdo je pozorují a vidí. Z mravního hlediska, zázraky produkují jen konečné dobro, protože Bůh je dobrý. 

Cílem mimořádných Božích zásahů je právě něco říci, varovat lidi, ohlašovat jim důležitou skutečnost.Zázrak tedy vždy odkazuje na Boží moc. Zázraky mají výlučný účel oslavovat Boha a nasměrovat člověka k Bohu. Zázraky vždy souvisely s dílem a činností Ježíše Krista. Největším a nejdůležitějším zázrakem v Novém zákoně je Ježíšovo zmrtvýchvstání.  Ježíšovy zázraky předpokládají víru v jeho moc  a poslání. Bůh posílá svého Syna, který od věčnosti spočívá "v náručí Otcově"(Jan 1,18). V něm a skrze něj přichází sám Bůh a naplňuje tak starozákonní slova o příchodu posla  (Lk 4,43) a s ním i o příchodu mesiášské doby osvobození Izraele a vítězství Hospodina.Jádrem Ježíšova poselství  je ohlášení příchodu Božího království v jeho osobě, výzva k pokání a výzva k víře v toto poselství a v jeho Posla - Ježíše Krista: „Naplnil se čas a přiblížilo se království Boží. Čiňte pokání a věřte evangeliu"(Mk 1,15). O tom svědčí i Ježíšovy mocné skutky,které jsou naplněním Izaiášových proroctví   o těchto skutečnostech a událostech. V souladu se SZ se Mesiáš měl prokázat znameními, která budou dokazovat, že je opravdu ten Zaslíbený. Kristův soucit s nemocnými a jeho četná uzdravení nemocných všeho druhu jsou jasným znamením skutečnosti, že „Bůh navštívil svůj lid“(Lk 7,16) a že Boží království je blízko. Ježíš nemá jen moc  uzdravovat, nýbrž i odpouštět hříchy. Přišel uzdravit úplně celého člověka, jeho duši i tělo. Na zázraky, zjevení a divy, konané ve jménu Božím,  je vhodné pohlížet jako na povzbuzení na cestě k Hospodinu. Mají vyvolat a utvrdit víru, naději a důvěru v Boha. Úplný text tématu včetně  textů čtení akomentářů k bohoslužbě slova 4.neděle postní je v archivu Signálů - Březen 2014- viz:  https://matonick.signaly.cz/1403/znameni-boziho-kralovstvi-tema-21

Zobrazeno 307×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio