Témata k nedělní a sváteční liturgii

CÍRKEV V SOUŽITÍ SE SYNAGOGOU-TÉMA 24-2.NEDĚLE VELIKONOČNÍ 19.4.2020

18. 4. 2020 22:13
Papežská biblická komise r. 2001 konstatuje, že Nový zákon uznává autoritu Starého zákona jako božského zjevení a nelze jej pochopit bez těsného vztahu k němu a k židovské tradici, která jej předávala. Jediným, skutečně křesťanským postojem vůči Židům, je přitom "úcta a láska". Boží aktivita přinášející osvobození a spásu, vyvolení Izraele, smlouva, zákon, modlitba a bohoslužba, privilegované postavení Jeruzaléma a jeruzalémského chrámu - to vše jsou prvky Zákona Izraelitů, které živí i křesťanskou víru. Prvotní církev tvořili výlučně Židé. Byli prvními následovníky Ježíše. Za méně než tři roky od doby, co Ježíš zahájil veřejnou službu, jejich jádro založilo v Jeruzalémě křesťanský sbor. Mateřská církev jeruzalémská se od začátku těšila velké vážnosti. Působili tam první apoštolové, pod vedením Petrovým společně spravovali obec jako živí svědkové Páně. Byli tam ještě mnozí jiní očití svědkové Ježíšova působení, smrti a zmrtvýchvstání a nadšeně hlásali radostnou zvěst o vykoupení. PBK dále v dokumentu poznamenává: "My křesťané a Židé jsme skutečně jednotní. Po náboženské stránce jsme opravdovými bratry, přijímáme stejné Boží Zjevení, pouze s tím rozdílem, že křesťané ho doplňují o tajemství Božské osoby Ježíše Krista, což je sice zásadní novost, avšak tato novost neruší předchozí Zjevení, ale pouze ho podtrhuje. Dokument je zaměřen k harmonii a jednotě s lidem Izraele. Nevíme sice, kdy bude této jednoty dosaženo, avšak udělali jsme další krok na cestě k tomuto cíli. Skutečně křesťanský postoj je následující: Židy musíme přijímat jako bratry a sestry Ježíše a Marie, a proto jako starší bratry a sestry nás křesťanů, jak ostatně zdůrazňuje i Svatý otec." Úplný text tématu včetně komentářů k bohoslužbě slova této neděle naleznete v archivu Signálů – Duben 2014- viz!(https://matonick.signaly.cz/1404/cirkev-v-souziti-se-synagogou
Zobrazeno 331×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio