Témata k nedělní a sváteční liturgii

ÚČAST LAIKŮ NA KRISTOVĚ KNĚŽSTVÍ - TÉMA 27 – 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 10.5.2020.

9. 5. 2020 15:40
Kdo jsou laikové? Označují se tak věřící křesťané mimo členy stavu duchovenského a řeholního. Jsou řazeni k Božímu lidu (LAOS=lid). Z vlastního „povolání laiků“ vyplývá úkol hledat Boží království tím, že se zabývají běžnými životními záležitostmi a upravují je podle zákonů Boží pravdy. Účastní se života ve všech světských povoláních a činnostech a v podmínkách rodinného a společenského života. Tam je povolává Bůh k tomu, aby plnili sobě vlastní úkoly v duchu evangelia a především, aby příkladem svého života, projevenou vírou a láskou hlásali Krista druhým lidem. Na „Kristově kněžském úřadu“ mají účast laici, kteří jsou posvěceni Duchem svatým a jsou jím k tomu povoláni a vybaveni. Podílejí se na službě svým manželským životem v křesťanském duchu a křesťanskou výchovou dětí. Mají-li potřebné schopnosti, mohou být přijati například do stálé služby lektorů a akolytů. Úplný text vypracovaného tématu včetně komentářů, odkazů na bibli a KKC k bohoslužbě slova této neděle naleznete v archivu Signálů Květen 2014 viz https://matonick.signaly.cz/1405/ucast-laiku-na-kristove-knezstvi
Zobrazeno 303×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio