Témata k nedělní a sváteční liturgii

VSTOUPIL NA NEBESA, SEDÍ PO PRAVICI BOHA - TÉMA 29 - SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ - 21.5.2020.

20. 5. 2020 19:58
Kostel, Okna, Kostel Okně, Mozaika

 

Po svém vzkříšení přechází Ježíš ze stavu tělesné smrti k novému životu. Je to život mimočasový, život nadpozemský. Ježíšovo tělo je při vzkříšení zcela naplněno mocí Ducha Svatého, a tak se stává plně účastným na božském životě. Vzkříšený Kristus je „člověk z nebe“ (1 Kor 15,47). Svým tělem už nepatří pozemskému životu, nýbrž se podílí na božském životě svého otce. Lidský rozměr jeho nynější existence už v sobě skrývá nový život, který mu od nynějška patří, a tak se na něj nevztahují běžně platné zákony času a prostoru a události vztahující se k jeho vzkříšení a nanebevstoupení patří do oblasti tajemství. Nanebevstoupení znamená nezvratný vstup Ježíšova lidství do božské slávy, v níž navěky zůstává s Otcem. Ve svém Synu je nám Bůh lidsky blízký. Ježíš Kristus, hlava církve, vstupuje před námi do slavného království Otce, abychom my, údy jeho Těla, žili v naději, že jednou s ním budeme na věky. Úplný text vypracovaného tématu včetně komentářů, přímých odkazů na bibli a KKC k bohoslužbě slova dnešní slavnosti je možno nalézt v archivu Signálů Květen 2014 viz: https://matonick.signaly.cz/1405/vstoupil-na-nebesa-sedi-po

Zobrazeno 319×

Komentáře

jk-s

Po těch slovech byl před jejich zraky vzat vzhůru a oblak jim ho zastřel. A když upřeně hleděli k nebi za ním, jak odchází, hle, stáli vedle nich dva muži v bílém rouchu a řekli: "Muži z Galileje, co tu stojíte a hledíte k nebi? Tento Ježíš, který byl od vás vzat do nebe, znovu přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet." (Sk 1,9-11)

Tenkrát z toho nedělali takové tajemno.

Matonick

Ano. Je to doba plná Božích zázraků. Ukřižovaný a zmrtvýchvstalý Ježíš se opakovaně zjevuje svým učedníkům a dává se jim poznat a nakonec před jejich zraky odchází vzhůru k nebesům. Ti učedníci z toho museli být úplně šokovaní. Stáli tam s otevřenými ústy a jen zírali. Předtím to bylo všechno nádherné, být v blízkosti Ježíše, který všecko o všem věděl a vždy všecko řešil a vyřešil. Mohli se ho na cokoli zeptat. A najednou je pryč! V zápětí kde se vzali, tu se vzali„dva muži v bílém rouchu“. Budou to asi andělé, poslové Boží. Ježíšem přislíbený Duch svatý je tam asi poslal se vzkazem, aby jen tak do prázdna nekoukali a hleděli dělat něco užitečného.

Matonick

Třeba se domluvit co dál, jak plnit to, co jim Ježíš uložil. Jít do celého světa a kázat evangelium, radostnou zprávu o vzkříšení Ježíše z mrtvých a všechno to, co je Ježíš naučil a čeho byli svědky. Křtít. Uzdravovat. A získávat další učedníky. Moc toho z onoho tajemného, co jim Ježíš zamlčel (Sk 1,6-7), se však ani od andělů nedozvěděli. Šli se tedy zatím modlit. Ale do práce se později opravdu pustili. Evangelista Lukáš nám o tom hodně vypráví v dalších kapitolách ze „Skutku apoštolů“.

Zobrazit 3 komentáře »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio