Témata k nedělní a sváteční liturgii

SVÁTOST EUCHARISTIE - TÉMA 33 - SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ -11.6.2020

10. 6. 2020 12:14
SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ

 

Eucharistie, jinými názvy též jako: svaté přijímání, večeře Páně, svátost oltářní, lámání chleba, božská liturgie, je v katolické církvi jednou ze svátostí. Jedná se o obřad, který má vztah jednak k novozákonnímu líčení poslední večeře Ježíše s jeho učedníky a jednak k Ježíšově smrti na kříži. Po křtu (přijetí do společenství církve) a po biřmování je eucharistie (účast na Kristově těle, tj. i na církvi) třetí iniciační (uvedení do křesťanského života) svátostí. Přijímají ji ti, kteří byli již křtem povýšeni a biřmováním připodobněni ke Kristu. Nyní se spolu s celým společenstvím věřících prostřednictvím eucharistie mohou podílet na samotné oběti Pána. Ježíšova historická oběť na kříži se při proměňování zpřítomňuje skrytým nekrvavým způsobem. Tak se eucharistie stává „zdrojem a vrcholem celého křesťanského života“. Při slavení eucharistické oběti jde o zpřítomnění Kristova údělu v naší době, o jeho skutečnou přítomnost mezi námi. Úplný text vypracovaného tématu včetně komentářů, přímých odkazů na bibli a KKC k bohoslužbě slova slavnosti je možno nalézt v archivu Signálů Červen 2014 viz: https://matonick.signaly.cz/1406/svatost-eucharistie-tema-32-ke

Zobrazeno 292×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio