Témata k nedělní a sváteční liturgii

BOHOSLUŽBA SLOVA I - TÉMA 45 - 19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 9.8.2020

8. 8. 2020 17:19
03 Bohoslužba slova

Po vstupních obřadech lid oslovuje  Boha a očekává Jeho odpověď. Nachází ji v Písmu svatém skrze četbu, hlásání, poslech Božího slova. Kristus je zde ve společenství věřících přítomen ve svém slově: to mluví on, když  lektor a kněz v církvi od ambónu, nebo z kazatelny předčítá Písmo svaté. Tak se psaný text znovu stává živým slovem Božím. Nejprve čte laický lektor jako první čtení nějaký text proroků ze Starého zákona (vybraný do vztahu k textu evangelia, čtenému později knězem), pak je na řadě zpěv žalmů a poté o nedělích a církevních svátcích před evangeliem ještě čtení druhé  z epištol. Homilie(z řeckého homilia, shromáždění, beseda, vyučování) v širším slova smyslu kázání, která po čtení následuje, je výklad Božího slova, pomáhající hlouběji do něj vniknout a aktualizovat je. Homilie musí uchovat podstatu biblického slova jako "radostného poselství" o Boží nabídce spásy lidstvu.

Úplný text vypracovaného tématu včetně textů ke čtení z Písma k bohoslužbě slova mše, komentářů k nim a dalších odkazů je možno okamžitě nalézt v archivu Signálů srpen 2014 viz: https://matonick.signaly.cz/1408/bohosluzba-slova-i-tema-43

 

Zobrazeno 256×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio