Témata k nedělní a sváteční liturgii

OBĚTNÍ HOSTINA – PŘÍPRAVA, TÉMA 52 - 25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 20.9.2020

19. 9. 2020 14:24

Eucharistie je neoddělitelně obětí a posvátnou hostinou. Sám Kristus se při mši obětuje Bohu, a věřícím se dává jako duchovní pokrm. Přijímáme-li tedy proměněný chléb či víno, důvěrně se spojujeme s obětovaným a zmrtvýchvstalým Kristem  a dostáváme v něm závdavek nebeské slávy. Modlitbou Otče náš pak vstupujeme do závěrečné části slavení eucharistie – přijímání. Ježíšova modlitba "Zbav nás od zlého.“, se zde rozvíjí (embolizmus) v modlitbu za mír a obřad pokoje:„Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám: Ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu, ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista“ Prosba za jednotu církve je v této chvíli, kdy se chystáme mít účast na těle Kristově, na jednom chlebě a jednom kalichu, přirozeným výrazem toho, k čemu jsme všichni jako křesťané povoláni - být jedno s Kristem! Kněz pak vyzve všechny shromážděné k pozdravení pokoje. Během zpěvu Agnus Dei (Beránku Boží ) kněz láme na oltáři eucharistický chléb a vkládá úlomky do kalicha, modlí se přípravnou modlitbu za plodné přijetí eucharistie, věřícím ukazuje hostii a říká: „Hle, Beránek Boží, který na sebe vzal hříchy světa. Blahoslavení, kdo jsou pozváni k hostině Beránkově.“ Připojujeme se : „nezasloužíme si, aby k nám Pán přišel“, ale vyjadřujeme naději, že: „stačí jeho jediné slovo a naše duše bude připravena“ uvítat tak vzácného hosta. Po ukončení těchto slavnostních bohoslužebných úkonů je lid připraven zúčastnit se průběhu obětní hostiny.

Vypracované téma včetně textů ke čtení z Písma k bohoslužbě slova dnešní mše, komentářů k nim a dalších odkazů je možno okamžitě nalézt v archivu Signálů září 2014 viz:  https://matonick.signaly.cz/1409/obetni-hostina-priprava-tema-50

Zobrazeno 183×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio