Témata k nedělní a sváteční liturgii

JEDNA LÁSKA,DVĚ PŘIKÁZÁNÍ- TÉMA 58 - 30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 25.10.2020

23. 10. 2020 21:16
Římskokatolická farnost Vracov

Láska k Bohu je první a největší přikázání boží (2083): „Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí“ (Mt 22,37). Cíl a smysl našeho života nepředstavuje jakákoli láska, nýbrž láska k Bohu. Jeho lásku máme uznat za naše nejvyšší dobro, v jeho lásce máme vidět jediný dobrý zdroj života, pramen štěstí. Ježíš nás zve, abychom uznali, že žijeme díky jeho lásce. Zcela obdobné je to s druhým největším přikázáním, které v sobě soustředí všech zbývajících šest přikázání Desatera, usměrňující naše mezilidské vztahy. Druhé přikázání zní: Miluj svého bližního jako sám sebe!“(Mt 22,39). V lásce k Bohu a v lásce k člověku leží všechna přikázání a jsou naplněním slova všech proroků i zákona.  Ježíš přichází a naplňuje Zákon svou láskou.Nevytváří nové podrobně psané předpisy. Svou láskou působí na lidská srdce a má schopnost je proměňovat. Jestliže má člověk Boží zákon ve svém srdci, pak vše, co si Bůh přeje, Bůh přijímá za své. Když nasloucháme Bohu a jeho slovu, když slyšíme radostnou zvěst o Boží lásce, tehdy se v nás spontánně rodí touha milovat. Láska rodí lásku.

Kompletní vypracovaní tématu včetně textů ke čtení z Písma k bohoslužbě slova a komentářů k nim i pro dnešní mši podle projektu „Učící se církev“, je nutno převzít  z archivu Signálů říjen 2014 viz:https://matonick.signaly.cz/1410/jedna-laska-dve-prikazani-tema

Zobrazeno 200×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio