Témata k nedělní a sváteční liturgii

Archiv Duben 2010

30. 4. 2010 0:53

Věříš, že svět spasí krása stvoření? Téma měsíce nasměrovalo v těchto dnech naše úvahy ke vztahům křesťanů a životního prostředí a k obdivu nad krásami stvoření. Mne kromě blogů, aktuálního tématu podle projektu „Učící se církev“ a textů posledního…


8. 4. 2010 21:43

Bůh (Nejsvětější Trojice) tvořil vše slovem. „Na počátku bylo Slovo … to Slovo byl Bůh… Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest“ ( Jan 1,1-3). Nový zákon zjevuje, že Bůh stvořil všechno skrze věčné Slovo, svého milovaného Syna.…


5. 4. 2010 16:56

BŮH STVOŘITEL A JEHO VRCHOLNÉ DÍLO Biblický záznam o stvoření ukazuje, že stvořením nebe a země Bůh připravoval pro lidstvo dokonalé prostředí. Člověk, muž a žena, byl jeho vrcholným uměleckým dílem. Zpráva představuje Boha jako pečlivého…


5. 4. 2010 13:45

Poznej Boha Stvořitele. O Stvořiteli a jeho díle nás učí křesťanské církve. Věrouka o stvoření má zásadní význam pro lidstvo (srov. KKC 282). S plným vědomím tohoto faktu zvolil papež Benedikt XVI. ve svém poselství na začátku letošního roku ke dni…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio