Témata k nedělní a sváteční liturgii

Archiv Červen 2011

1. 7. 2011 0:24

14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 3.7.2011 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Zachariáše. (I) Zach 9,9-10: Proroctví z knihy Zachariášovy vyzývá k radosti slovy, používanými pro dobu očekávání příchodu Mesiáše. Král, který přichází, je…


30. 6. 2011 16:49

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA - 1.7.2011– pátek Liturgické texty Komentář k 1. čtení z páté knihy Mojžíšovy. (I) Dt 7,6-11: Bůh si přál spasit člověka jako věřící, jemu oddané společenství . K tomu vyvolil nejprve starozákonní Boží lid…


28. 6. 2011 0:40

SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA - 29.6.2011 – středa Liturgické texty Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů. (V) Sk 12,1-11: Při dnešní slavnosti vzpomínáme na dva nejvýznamnější apoštoly prvotní církve Petra a Pavla. Svatého Petra jmenoval Ježíš svým…


23. 6. 2011 22:33

13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 26.6.2011 Litur­gické texty Komentář k 1.čtení z druhé knihy Královské. (I) 2 Král 4,8–11.14–16a: Verše z druhé knihy Královské popisují pohostinnost izraelské ženy vůči proroku Elizeovi. Důvodem ženiny velkorysosti je její…


21. 6. 2011 20:50

SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ – 23.6.2011 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z páté knihy Mojžíšovy. (I) Dt 8,2–3.14b-16a: Pozadí prvního čtení z páté knihy Mojžíšovy nás vede do úděsné, sluncem spálené pouště, do smrtícího prostředí kde vládne hlad a…


18. 6. 2011 21:43
Rubrika: kázání | Štítky: P. Jan Plodr

Svatá Trojice v nauce víry (KKC 253-256) V jednom klášteře se mnichům nedařilo, byli pořád nespokojení, a tak se modlili o Boží požehnání. Když se situace nelepšila, hledali viníka. A tu si všimli, že jeden bratr místo soustředěné modlitby pozoruje,…


14. 6. 2011 23:08

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE - 19.6.2011 – neděle Liturgické texty Komentář k 1. čtení z druhé knihy Mojžíšovy. (I)Ex34,4b-6.8-9: Bůh se podle Písma člověku zjevuje a s ním i komunikuje. Jeho Slovo, se uplatnilo už při stvoření prvních lidí. Bůh…


11. 6. 2011 12:36
Rubrika: kázání | Štítky: P. Jan Plodr

Působí Duch svatý jen v Církvi? (KKC 836-848) Kdo patří do katolické církve V dnešním prvním čtení jsme slyšeli, jak pod vlivem Ducha svatého učedníci hlásají Kristovo zmrtvýchvstání různými jazyky, takže jim všichni lidé rozumí. Jednalo se o…


7. 6. 2011 23:16
Rubrika: Učící se církev | Štítky: Téma 226

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO - 12.6. 2011 – neděle Liturgické texty Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů. (I)Sk2,1-11: Událost, kterou evangelista Lukáš popisuje ve Skutcích apoštolů, je dovršením Ježíšových zaslíbení. Duch svatý vstupuje do…


5. 6. 2011 15:21
Rubrika: kázání | Štítky: P. Jan Plodr

Nevezmeš jména Božího nadarmo Jméno Pána je svaté Jak zní Boží jméno?V hebrejštině je Boží jméno psáno čtyřmi souhláskami: JHVH (יהוה – HVHJ). Protože hebrejština nezaznamenala samohlásky a Boží jméno se po zničení Jeruzalémského chrámu přestalo…


Autor blogu Grafická šablona Nuvio