Témata k nedělní a sváteční liturgii

Archiv Červenec 2011

28. 7. 2011 23:17

18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 31.7.2011 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše. (I) Iz 55,1-3: Podle dnešního čtení z knihy proroka Izaiáše je zřejmé, že se člověku vyplatí poslouchat takovou autoritu jako je Hospodin. Chce-li člověk…


20. 7. 2011 15:28

17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 24.7.2011Liturgické texty Komentář k 1. čtení z první knihy Královské. (I) 1 Král 3, 5. 7-12: Ve čtení úryvku z první knihy královské nalezneme příklad Božího vyvolení. Svrchovaný Bůh projevil svůj nepředvídatelný úsudek a…


13. 7. 2011 20:56

16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 17.7.2011 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy Moudrosti. (I) Mdr 12,13. 16-19: Čtení z knihy Moudrosti nám potvrzuje, že Bůh Stvořitel má starost o všechny tvory. Činí tak z lásky k lidem. Ty, kteří uvěřili v jeho…


7. 7. 2011 22:22

15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 10.7.2011 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše. (I) Iz 55,10-11: Hospodinovo slovo má obrovskou vnitřní sílu a účinnost. Stvořilo svět, přírodu a člověka. Úryvek z Izaiášova proroctví objasňuje…


4. 7. 2011 2:41

SLAVNOST SV. CYRILA A METODĚJE - 5.7.2011 – úterý Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše. (V) Iz 61,1-3a: Byzantští vyslanci svatý Cyril a Metoděj, kteří přišli do našich zemí před mnoha stoletími, sledovali více než jen úsilí…


1. 7. 2011 0:24

14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 3.7.2011 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Zachariáše. (I) Zach 9,9-10: Proroctví z knihy Zachariášovy vyzývá k radosti slovy, používanými pro dobu očekávání příchodu Mesiáše. Král, který přichází, je…


Autor blogu Grafická šablona Nuvio