Témata k nedělní a sváteční liturgii

Archiv Srpen 2011

29. 8. 2011 16:26

23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 4.9.2011 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Ezechiela. (I) Ez 33, 7-9: Dějinným pozadím prvního čtení z knihy proroka Ezechiela, jsou události po porážce Judska od Babylónie a po odvlečení elity obyvatelstva…


23. 8. 2011 18:07

22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 28.8.2011 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Jeremiáše. (I) Jer 20, 7-9: Text dnešního čtení z knihy proroka Jeremiáše, pocházející z oddílu takzvaných Jeremiášových nářků, nám poskytuje možnost poznávat…


17. 8. 2011 17:42

21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 21.8.2011 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše. (I) Iz 22,19-23: Čtení z knihy proroka Izaiáše o událostech z doby po osvobození Jeruzaléma sedm století před Kristem, nás může vybídnout k úvaze o tom,…


8. 8. 2011 13:25

20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 14.8.2011 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše. (I) Iz 56,1.6-7: Proroctví Izaiášovo předvídá, že spása Božího lidu přijde brzy a přinese spravedlnost vůči Bohu, právo ve vztahu k zákonu a vyřešení…


4. 8. 2011 1:58

19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 7.8.2011 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z první knihy Královské. (I) 1 Král 19,9a.11-13a: O Bohu si často myslíme, že je bytostí největší, nejsilnější a nejhrozivější, která vládne nad vším ohromným. Ale on je jiný, než…


2. 8. 2011 13:33

SVÁTEK PROMĚNĚNÍ PÁNĚ - 6.8.2011- sobota Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Daniela. (V) Dan 7, 9-10. 13-14: Prorok Daniel popsal své vidění o tom, jak se bude odehrávat poslední soud lidstva. Tam se potvrdí, kdo bude při druhém…


Autor blogu Grafická šablona Nuvio