Témata k nedělní a sváteční liturgii

Archiv Listopad 2011

29. 11. 2011 13:28

2. NEDĚLE ADVENTNÍ - 4.12.2011 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše. (I) Iz 40, 1-5. 9-11: První čtení je součástí proroctví, které Izaiáš pronesl v období návratu lidu z babylonského vyhnanství. Perský král Kýros dovolil…


21. 11. 2011 17:25

1. NEDĚLE ADVENTNÍ - 27.11.2011 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše . (I) Iz 63, 16b-17. 19b; 64: Prorok Izaiáš v úryvku prvního čtení prosí Boha, aby prolomil nebe a sestoupil mezi hříšný lid, který se dopustil mnoha…


15. 11. 2011 19:03

SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE - 20.11.2011 Komentář k 1. čtení z knihy proroka Ezechiela. (I) Ez 34, 11-12. 15-17: Autor čtení z knihy proroka Ezechiela používá obrazu pastýře, aby vyjádřil rysy toho, který sám hodlá převzít do své péče vyvolený…


Autor blogu Grafická šablona Nuvio