Témata k nedělní a sváteční liturgii

Archiv Prosinec 2011

29. 12. 2011 13:01

SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE - 1.1.2012 Liturgické texty Komentář k 1. čtení ze čtvrté knihy Mojžíšovy. (I) Nm 6, 22-27: První čtení obsahuje dávné požehnání, kterým starozákonní kněží žehnali lidu při oslavě Nového roku. Takto vyprošujeme Boží…


27. 12. 2011 1:00

SVÁTEK SVATÉ RODINY - 30.12.2011 – pátek Liturgické texty Komentář k 1. čtení z první knihy Mojžíšovy. (I) Gen 15, 1-6; 21, 1-3: V textu prvního čtení z první knihy Mojžíšovy Bůh slibuje praotci Abrahámovi, že mu dá syna a tak četné potomstvo, jako…


23. 12. 2011 14:15

SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA - 26.12.2011 Liturgické texty Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů. (I) Sk 6, 8-10; 7, 54-60: Skutky apoštolů nás dnes informují o smrti prvomučedníka Štěpána. Při popisu jeho ukamenování zaznamenává apoštol Lukáš v závěru i…


13. 12. 2011 13:30

4. NEDĚLE ADVENTNÍ - 18.12.2011 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z druhé knihy Samuelovy. (I) 2 Sam 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16: Dnešní čtení z knihy Samuelovy je součástí poselství o Božím plánu, které Hospodin prostřednictvím proroka zjevuje svému…


8. 12. 2011 0:30

3. NEDĚLE ADVENTNÍ - 11.12.2011 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše. (I) Iz 61, 1-2a. 10-11: V prvním čtení se prorok Izaiáš představuje jako ten, v němž „přebývá“ Duch svatý. Tentýž Duch, který později sestoupil na Ježíše,…


5. 12. 2011 12:57

SLAVNOST PANNY MARIE –počaté bez poskvrny prvotního hříchu - 8.12.2011 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z první knihy Mojžíšovy (V) Gn 3,9-15. 20: Na počátku stvoření bylo lidstvo pro neposlušnost Evy a Adama zatíženo prvotním hříchem. A s…


Autor blogu Grafická šablona Nuvio