Témata k nedělní a sváteční liturgii

CÍRKEV SE ROZCHÁZÍ SE SYNAGOGOU – TÉMA 69 – SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA - 26.12.2020

25. 12. 2020 22:40

V 1. století docházelo v Palestině k  národnostním, ideovým i náboženským konfliktům, které se prohlubovaly. I mezi prvotní křesťanskou církví a židovskou synagógou nastaly velké rozpory.Bezprostředně po Ježíšově smrti započal proces oddělování obou společenství.  Prvními problémy byly rozdíly v teologii, z nichž mnohé se týkaly učení Ježíše. Neshody o Ježíšovo  Božství,  jeho prohlášení o jedinečném synovství ve vztahu k Bohu Otci, zklamání všeobecných očekáváníMesiáše a víra jeho následovníků v to, že vstal z mrtvých, to  se židovské obci jevilo jako provokující a znepokojující.  Další klín mezi obě skupiny vrazilo pronásledování prvotní církve. Tento vývoj měl v mnoha případech za následek davové násilí, zatýkání, věznění a dokonce mučednictví, jako v případě svatého Štěpána. Jeden  z protivníků církve byl Saul, horlivý farizeus. Boží milostí však byl z aktivního pronásledovatele proměněn na Kristova důrazného zastánce  a hlasatele Jeho učení – apoštola Pavla.V některých oblastech  byl střetmezi představenými synagog a Ježíšovými učedníky velmi ostrý. Koncem 2. století byly již hraniční a dělicí čáry mezi Židy, kteří nevěřili v Ježíše, a křesťany všude zřetelně vyznačeny. Křesťané a Židé však mají velké společné dědictví. Církev Kristova uznává, že počátky její víry a jejího vyvolení sahají až k patriarchům, Mojžíšovi a prorokům. Vyznává, že všichni, kdo věří v Krista, jsou Abrahámovými dětmi podle víry.Třebaže židovští předáci se svými stoupenci přivodili Kristovu smrt, přece nelze to, co bylo spácháno při jeho mučení, přičítat všem Židům bez rozdílu, ani tehdejším ani dnešním. Církev, která zavrhuje veškeré pronásledování, ať jde o kohokoli, je vedena nikoli politickými pohnutkami, nýbrž náboženskou evangelijní láskou, želí nenávisti, pronásledování a projevů antisemitismu, jimiž se kdykoli a kdokoli obrátil proti Židům. V minulosti se někdy mohlo zdát, že odtržení židovského národa od církve je v určitých obdobích a na určitých místech úplné. Ve světle Písem vidíme, že k tomu nikdy nemělo dojít, neboť úplné odtržení církve od synagógy je v rozporu s Písmem svatým. 

 

Vypracované téma včetně textů ke čtení z Písma k bohoslužbě slova a komentářů k nim i pro dnešní mši podle projektu „Učící se církev“, s odkazem na znění dokumentu PBK (Papežské biblické komise):  „Židovský národ a jeho svatá Písma v křesťanské Bibli“.jsou k bližšímu zamyšlení uloženy na Signálech viz : https://matonick.signaly.cz/1412/cirkev-se-rozchazi-se-synagogou

 

Zobrazeno 186×

Komentáře

Chinchulín

A s jakou synagogou? Viz Zj 2,9.

I satan má velké společné dědictví s archandělem Michaelem.

Zobrazit 1 komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio