Témata k nedělní a sváteční liturgii

CO SOUDÍ LIDÉ O KRISTU? – TÉMA 67 - 3. NEDĚLE ADVENTNÍ - 13.12.2020

12. 12. 2020 16:32

Ježíš se ptá: „A za koho mne pokládáte vy?“. Kdo je Ježíš podle nás? Na naší odpovědi závisí nejen to, jak žijeme a jaké jsou naše životní hodnoty, ale naše odpověď také určuje, kde strávíme věčnost. Kým je Ježíš pro nás. On jediný nás může osvobodit od účinku a důsledků hříchu.On jediný nás může změnit,obnovit naše společenství s Bohem a našemu životu dát smysl, který přetrvá na věky. Čiňme proto pokání a důvěřujme Kristu Ježíši jako našemu Spasiteli a Pánu!

Vypracované téma včetně textů ke čtení z Písma k bohoslužbě slova a komentářů k nim i pro dnešní mši podle projektu „Učící se církev“, jsou k bližšímu zamyšlení uloženy na Signálech viz:https://matonick.signaly.cz/1412/co-soudi-lide-o-kristu

Zobrazeno 237×

Komentáře

Lucullus

děkuji

Jiří Zajíc

"Kdo je Ježíš podle nás? Na naší odpovědi závisí nejen to, jak žijeme a jaké jsou naše životní hodnoty, ale naše odpověď také určuje, kde strávíme věčnost."
Tím "kde strávíme věčnost", chcete sdělit co?
Ti, kteří se překvapeně ve 25. kapitole Matoušova evangelia ptají "Kde jsme tě, viděli, slyšeli, pomohli ti ...", podle toho, co tu píšete, stráví věčnost kde?
Opravdu jste přesvědčeni, že ty miliardy lidí, kteří v Ježíši nepoznávají Syna Božího, jsou zatraceni?
Že pro ně Ježíš nemá také vysvobození?

Matonick

V úvodu tématu jsem zmínil, že v odpovědi na Ježíšovu otázku jde též i to, kde ( nebo spíš jsem měl napsat jak) na věčnosti strávíme svůj život. Neplyne z toho hrozba zatracení, ale spíše naděje v Ježíšovu Spasitelskou moc . Napsal jsem - viz: On jediný nás může změnit,obnovit naše společenství s Bohem a našemu životu dát smysl, který přetrvá na věky. Každý člověk dostal určitý počet let, která má prožít na této zemi předtím, než se odstěhuje do věčnosti, kde čas neexistuje. To, jak naložíme se svým časem a jaká rozhodnutí učiníme během krátkého období, které trávíme ve svém smrtelném těle, bude mít věčné důsledky nejen pro nás, ale i pro ostatní. Každé rozhodnutí, každé slovo (srov. Matouš 12,32 -37) a každý skutek nese potenciál věčných následků.

Lucullus

Nevím, kdo bude zatracen a kdo, ne, protože neznám srdce lidí a nevím kolik se jich před smrtí ke Kristu obrátí. (jako kající spoluukřižovaný) Kristus sám o Sobě říkal, že je cesta, pravda a život a že, kdo v Něho věří není souzen, kdo nevěří je již odsouzen, protože neuvěřili v jednorozeného Syna Božího. Jan 3,18

Nejsem vůbec příznivcem onoho moderního, však ono je jedno čemu věříme, Bůh si vede své ovečky různými cestami (náboženstvími) Věřím pevně na základu svého života, že Kristus je jediná cesta a On sám se dává poznat těm, které chce.

Jiří Zajíc

@Matonick
Naše věčnost určitě souvisí s tím, jak jsme prožili svou "časnost".
A v bráně smrti se KAŽDÝ setkává s Ježíšem, bez ohledu na to, co v životě tady vyznával.
Tím se potvrdí, že VŠICHNI jsou zachraňováni skrze Něj a že "nikdo nepřichází k Otci", než skrze Něj.

Zobrazit 5 komentářů »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio