Témata k nedělní a sváteční liturgii

Archiv Leden 2012

23. 1. 2012 15:40
Rubrika: Učící se církev | Štítky: tema:youcat

Výzva našeho papeže Benedikta XVI. ke studiu katechismu se týká nás všech. Mladých, starých i těch maličkých. Ti mohou zatím naslouchat. Naslouchají! Máme jich u nás plný kostel. Signály.cz jsou s největší pravděpodobností první křesťanské…


23. 1. 2012 15:06
Rubrika: Učící se církev | Štítky: tema:youcat

4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 29.1.2012 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z páté knihy Mojžíšovy. (I) Dt 18, 15-20: Ovládající ruka Boží je vždy nad vším děním a historií. Své stvoření Bůh vede ke konečné dokonalosti cestami, které zná jen On, užitím…


16. 1. 2012 17:11

3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 22.1.2012 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Jonáše. (I) Jon 3,1-5.10: Ve své nesmírné a milosrdné dobrotivosti Bůh stvořil celý svět a všechen lid milostivě svolává do jednoho společenství v¨životě i ve…


10. 1. 2012 11:34

2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 15.1.2012 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z první knihy Samuelovy. (I) 1 Sam 3,3b-10.19: V prvním čtení uslyšíme, jak Pán volá Samuela do služby. Není vždy snadné rozpoznat, jakým stylem Hospodin člověka vyzývá. Obvykle…


6. 1. 2012 9:19

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ - 8.1.2012 –neděle Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše. (I) Iz 55, 1-11: Po dlouhá staletí očekával svět příchod slíbeného Mesiáše. Bůh našich otců nás hlasem proroka Izaiáše nyní zve, abychom naslouchali…


2. 1. 2012 14:55

SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ - 6.1.2012 –pátek Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše. (I) Iz 60, 1-6: Verše Písma často zobrazují Boha jako světlo, slunce nebo duhu. Světlo je Boží stvoření. Symbolizuje plnost božství. Stvoření…


Autor blogu Grafická šablona Nuvio