Témata k nedělní a sváteční liturgii

Archiv Únor 2012

1. 3. 2012 9:46

2. NEDĚLE POSTNÍ - 4.3.2012 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z první knihy Mojžíšovy. (I) Gn 22, 1-2. 9a. 10-13. 15-18: Hospodinovy přísliby dané Abrahámovi, o nichž uslyšíme v prvním čtení, se vztahují na budoucí pokolení, jehož největší…


21. 2. 2012 12:13

1. NEDĚLE POSTNÍ - 26.2.2012 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z první knihy Mojžíšovy. (I) Gn 9, 8-15: Po potopě světa, jak o ní čteme z první knihy Mojžíšovy, Bůh znovu žehná všemu, co existuje. S člověkem uzavírá smluvní vztah, založený na…


13. 2. 2012 17:23
Rubrika: Učící se církev | Štítky: tema:vztahy

7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 19.2.2012 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše. (I) Iz 43,18-19. 21-22. 24b-25: Povzbuzení proroka Izaiáše pro národ v babylonském vyhnanství bylo zaměřeno do budoucnosti. Bůh připravuje a tvoří. Sám…


7. 2. 2012 13:49
Rubrika: Učící se církev | Štítky: tema:vztahy

6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 12.2.2012 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z třetí knihy Mojžíšovy. (I) Lv 13,1-2. 45-46: Čtení úryvku z knihy Mojžíšovy nás vede k poznání, že dávní proroci jako byl Mojžíš, byli Hospodinem, kromě daru víry a konat…


2. 2. 2012 16:07
Rubrika: Učící se církev | Štítky: tema:vztahy

5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 5.2.2012 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy Job. (I) Job 7,1-4. 6-7: V prvním čtení nasloucháme úpění trpícího služebníka Božího - Joba. Z jeho nářku zaznívá hluboká beznaděj, v níž jakoby dával přednost smrti před…


1. 2. 2012 1:00

SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU - 2.2.2012 – čtvrtek Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Malachiáše. (V) Mal 3, 1-4: Úryvek z knihy proroka Malachiáše, který vyslechneme, obsahuje symboly a znamení, jejichž pomocí prorok vyslovuje…


Autor blogu Grafická šablona Nuvio