Témata k nedělní a sváteční liturgii

Archiv Březen 2012

25. 3. 2012 15:23

SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ - 26.3.2012 - pondělí Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše. (I) Iz 7,10-14: V průběhu dějin vyvolený lid často odmítal nechat se Bohem vést. Tak tomu bylo i za vlády judského krále Achaza. Bůh tehdy…


20. 3. 2012 15:16

5. NEDĚLE POSTNÍ- 25.3.2012 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Jeremiáše. (I) Jer 31,31-34: Do úst proroka Jeremiáše vkládá Hospodin slovo naděje pro lidstvo. Jádrem dnešního čtení je zaslíbení nové smlouvy, která už nebude…


18. 3. 2012 18:38

SLAVNOST SVATÉHO JOSEFA - 19.3.2012 - pondělí Liturgické texty Komentář k 1. čtení z druhé knihy Samuelovy. (I) 2 Sam 7, 4-5a. 12-14a. 16: Bůh Davidovi slíbil, že jeho trůn bude panovat na věky. Davidův rod nás dějinami vede až ke Kristu. Podle…


13. 3. 2012 12:17

4. NEDĚLE POSTNÍ - 18.3.2012 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z druhé knihy Kronik. (I) 2 Kron 36,14-16. 19-23: Z knihy Kronik se dozvídáme, jak Hospodin přiměl perského panovníka Kýra k vydání nařízení propustit vyvolený lid z otroctví a…


6. 3. 2012 12:27

3. NEDĚLE POSTNÍ - 11.3.2012 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z druhé knihy Mojžíšovy. (I) Ex 20, 1-17: Desatero, které Bůh vyhlašuje jako základ smlouvy se svým lidem, zapsané v Písmu a vryté jako přirozený zákon do našich srdcí, je mimořádným…


1. 3. 2012 9:46

2. NEDĚLE POSTNÍ - 4.3.2012 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z první knihy Mojžíšovy. (I) Gn 22, 1-2. 9a. 10-13. 15-18: Hospodinovy přísliby dané Abrahámovi, o nichž uslyšíme v prvním čtení, se vztahují na budoucí pokolení, jehož největší…


Autor blogu Grafická šablona Nuvio