Témata k nedělní a sváteční liturgii

Archiv Duben 2012

1. 5. 2012 1:00

5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - 6.5.2012 Liturgické texty Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů. (I) Sk 9, 26-31: Je známo mnoho případů "zázračně" uzdravených lidí. Drtivá většina z nich prodělala duševní nebo i duchovní přerod, podobný obrácení…


24. 4. 2012 11:41

4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - 29.4.2012 Liturgické texty Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů. (I) Sk 4,8-12: Jak čteme ze Skutků apoštolů, uzdravení nemocného dalo možnost apoštolu Petrovi slavnostně vyhlásit, že jedině ve jménu Ježíše Krista můžeme…


16. 4. 2012 12:15

3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - 11.4.2012 Liturgické texty Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů. (I) Sk 3,13-15. 17-19: Apoštol Petr ve svých promluvách, zaznamenaných ve Skutcích, veřejně vytýkal lidu, jehož mravní svědomí bylo otupeno vášněmi, že vydal…


10. 4. 2012 14:30

2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - 15.4.2012 Liturgické texty Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů. (I) Sk 4,32-35: Podle čtení ze Skutků apoštolů, učedníci, jimž byl zjeven zmrtvýchvstalý Ježíš, předávali o tom rodící se křesťanské obci přesvědčivé…


Autor blogu Grafická šablona Nuvio