Témata k nedělní a sváteční liturgii

Archiv Květen 2012

28. 5. 2012 11:41

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE- 3.6.2012 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z páté knihy Mojžíšovy. (I) Dt 4,32-34. 39-40: Dnešní liturgie je věnována oslavě jediného Boha, který se člověku podle Písma zjevuje ve třech osobách. Jak uslyšíme z…


23. 5. 2012 14:07

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO - 27.5.2012 - neděle Liturgické texty Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů. (I) Sk 2,1-11: Dnešní úryvek ze Skutků apoštolů hovoří o události, kdy o Letnicích vstupuje do srdcí Ježíšových učedníků Duch svatý a…


17. 5. 2012 17:09

7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - 20.5.2012 Liturgické texty Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů. (I) Sk 1,15-17. 20-26: Jak nám potvrzuje čtení ze Skutků, apoštol Petr zaujímal v prvotní církvi a mezi dvanácti apoštoly vedoucí postavení, které mu určil…


14. 5. 2012 13:42

SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ - 17.5.2012 - čtvrtek Liturgické texty Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů. (I) Sk 1,1-11: Čtení ze Skutků apoštolů, po stručném zrekapitulování Ježíšova veřejného působení, nám popisuje, jak byl Ježíš vzat do nebe k…


7. 5. 2012 10:05

6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - 13.5.2012 Liturgické texty Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů. (I) Sk 10, 25-26. 34-35. 44-48: Bůh nás zve, abychom se na druhé dívali jeho očima. Tak můžeme shrnout poselství, plynoucí z prvního čtení ze Skutků apoštolů.…


1. 5. 2012 1:00

5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - 6.5.2012 Liturgické texty Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů. (I) Sk 9, 26-31: Je známo mnoho případů "zázračně" uzdravených lidí. Drtivá většina z nich prodělala duševní nebo i duchovní přerod, podobný obrácení…


Autor blogu Grafická šablona Nuvio