Témata k nedělní a sváteční liturgii

Archiv Červen 2012

28. 6. 2012 11:37

13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 1.7.2012 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z Knihy Moudrosti. (I) Mdr 1, 13-15; 2, 23-24: Ze čtení knihy Moudrosti plyne poznání, že člověk byl Bohem stvořen k nesmrtelnosti. I když darem věčného života člověk pohrdl a…


25. 6. 2012 14:37

SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA - 29.6.2012 - pátek Liturgické texty Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů. ( V) Sk 12,1-11: V dnešní slavnosti si připomeneme svaté apoštoly - Petra a Pavla. Jsou to dva sloupy církve, dva nástroje vichřice Ducha Božího,…


19. 6. 2012 5:00

SLAVNOST NAROZENÍ SVATÉHO JANA - 24.6.2012 - neděle Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše. (V) Iz 49,1-6: Úryvek z knihy proroka Izaiáše zahajuje bohoslužbu slova k dnešní slavnosti narození Jana Křtitele. Je o člověku, který…


14. 6. 2012 1:00

11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 17.6.2012 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Ezechiela. (I) Ez 17, 22-24: Dnešní úryvek z knihy Ezechiela zvěstuje „obnovu“ Izraele, kam se vyvolený národ vrátí z babylonského vyhnanství. Proroctví potvrzuje…


11. 6. 2012 11:11

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA - 15.6.2012 - pátek Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Ozeáše. (I) Oz 11, 1. 3-4. 8c-9: Bůh miluje svůj lid. Byl u jeho zrodu, zjevoval se mu, pečoval o jeho růst, vychovával, učil a ochraňoval…


8. 6. 2012 1:00

10. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 10.6.2012 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z první knihy Mojžíšovy. (I) Gn 3, 9-15: Pohled knihy Genesis na počátky světa vidí prvního člověka jako duchovně rozpolcenou bytost ve vztahu k bližnímu, k Bohu i k sobě. Člověk…


4. 6. 2012 18:47

TĚLA A KRVE PÁNĚ - 7.6.2012 – čtvrtek Liturgické texty Komentář k 1. čtení z druhé knihy Mojžíšovy. (I B. str. 349) Ex 24,3-8: Dnešní úryvek z druhé knihy Mojžíšovy mluví o dovršení a uzavření smlouvy mezi Bohem a jeho lidem. Na nově postaveném…


Autor blogu Grafická šablona Nuvio