Témata k nedělní a sváteční liturgii

Archiv Červenec 2012

31. 7. 2012 11:51

18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 5.8.2012 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z druhé knihy Mojžíšovy. (IB. str. 311) Ex 16,2-4. 12-15: Příběh z druhé knihy Mojžíšovy o zázračném nasycení židovského národa, povolaného Hospodinem putovat z egyptského…


23. 7. 2012 12:18

17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 29.7.2012 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z druhé knihy Královské. (IB) 2 Král 4, 42-44: Příběh z 2. knihy královské o zázračném rozmnožení chleba je předobrazem zázraku, který, jak uslyšíme v evangeliu, mnohem později…


16. 7. 2012 12:59

16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 22.7.2012 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Jeremiáše. (I) Jer 23, 1-6: Prorok Jeremiáš, jak uslyšíme z prvního čtení, marně varuje vládce Judska před pádem chrámu a zánikem země, přestože se ze všech sil…


11. 7. 2012 7:00

15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 15.7.2012 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Amosa. (IB) Am 7, 12-15: Hlavním posláním proroků starého zákona bylo hlásat Hospodinovo slovo. Byla to jedna z cest, jak lidé mohli poznávat Hospodina a jeho…


5. 7. 2012 16:39

14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 8.7.2012 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z Knihy proroka Ezechiela. (I) Ez 2,2-5: To, že je prorok Ezechiel, jak je psáno v prvním čtení, Hospodinem posílán k lidem, kteří se vzbouřili proti Bohu Otci a nejsou ochotní…


2. 7. 2012 13:29

SLAVNOST CYRILA A METODĚJE - 5.7.2012 - čtvrtek Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše. (V) Iz 61,1-3a: V dnešní slavnosti svatých Cyrila a Metoděje vzpomeneme Metoděje, kterého v Římě papež Hadrián II. v roce 869 po smrti…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio