Témata k nedělní a sváteční liturgii

Archiv Srpen 2012

29. 8. 2012 0:00

22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 2.9.2012 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z páté knihy Mojžíšovy. (IB. str. 319) Dt 4,1-2. 6-8: Vyslechneme úryvek řeči Mojžíše, kterou pronesl k vyvolenému lidu před vstupem do zaslíbené země. Do projevu zahrnul…


21. 8. 2012 14:28

21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 26.8.2012 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy Jozue. (IB. ) Joz 24,1-2a. 15-17. 18b: Když věrný služebník Boží a Mojžíšův vojevůdce Jozue po dlouhém putování konečně vstoupil vítězně do zaslíbené země, opět se…


15. 8. 2012 23:24

20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 19.8.2012 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy Přísloví. (IB. str. 315) Př 9,1-6: Úryvek z 9. kapitoly knihy Přísloví nás seznamuje s postavou Moudrosti, v níž se tajemně skrývá sám Bůh. To On zve jejími slovy všechny…


13. 8. 2012 17:20

SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE – 15.8.2012 - středa Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy Zjevení. (V. str. 254/389) Zj 11, 19a; 12 1. 3-6a. 10ab: Text z knihy Zjevení je plný symbolů. Vidíme v něm Marii, která ve svém lůně nosí božské dítě…


8. 8. 2012 11:32

19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 12.8.2012 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z první knihy Královské. (IB. str. 313) 1Král 19, 4-8: Když podle čtení z první knihy Královské prorok Eliáš prchá před pomstou Jezabel, ženy pohanského krále Izraele Achaba, a…


5. 8. 2012 13:23

SVÁTEK PROMĚNĚNÍ PÁNĚ – 6.8.2012 - pondělí Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy Danielovy. (V. str. 246) Dan 7, 9-10. 13-14: Z knihy Danielovy budeme číst o prorokově vidění velkolepého dramatu, které se uskuteční na konci věků v Božím…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio