Témata k nedělní a sváteční liturgii

Archiv Leden 2013

30. 1. 2013 12:38

4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 3.2.2013 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Jeremiáše (IC) Jer 1,4-5.17-19: V době Jeremiášova povolání Hospodinem k prorocké službě v Izraeli, kdy začíná rozvrat Judského království, Bůh žádá od Jeremiáše…


22. 1. 2013 12:59

3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 27.1.2013 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy Nehemiášovy (IC. ) Neh 8,2-4a.5-6.8-10: Úryvek z knihy proroka z Nehemiáše nás přivádí na první shromáždění lidu Izraele po návratu z vyhnanství ke slavení bohoslužby…


14. 1. 2013 13:48

2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 20.1.2013 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše (IC). Iz 62,1-5: Text úryvku z Izaiášovy knihy se týká prorokova vidění Svatého města, obklopeného Boží láskou. Autor zde použitím svatební terminologie…


7. 1. 2013 18:36

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ – 13.1.2013¨ Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše (I C) Iz 40,1-5.9-11: Izaiášova „kniha útěchy“, ze které budeme číst, byla významným poselstvím naděje, kterým prorok povzbuzuje svůj ponižovaný a zotročovaný…


3. 1. 2013 11:43

SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ – 6.1.2013 –neděle Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše. (I C) Iz 60, 1-6: Úryvek z knihy Izaiášovy oslavným básnickým jazykem vyhlašuje proroctví plné radosti a naděje o putování národů do svatého…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio