Témata k nedělní a sváteční liturgii

Archiv Únor 2013

27. 2. 2013 12:56

3. NEDĚLE POSTNÍ–3.3.2013 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z druhé knihy Mojžíšovy. (IC) Ex 3,1-8a.13-15: Dnešní čtení ze Starého zákona hovoří o působivé události, při níž Bůh v rozhovoru s Mojžíšem představuje své jméno. Používá přitom formu…


19. 2. 2013 17:33

2. NEDĚLE POSTNÍ – 24.2.2013 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z páté knihy Mojžíšovy. (IC) Dt 26,4-10: Dnešní Boží slovo zaměřuje náš zrak na cíl našeho lidského putování. Naše pravá vlast je v nebi. K ní máme obrátit své srdce. Bůh uzavřel s…


12. 2. 2013 12:19

1. NEDĚLE POSTNÍ - 17.2.2013 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z páté knihy Mojžíšovy. (IC) Dt 26,4-10: Čtení z páté knihy Mojžíšovy obsahuje popis jádra každoročního bohoslužebného úkonu Izraele ve vztahu k právě ukončené sklizni – dožínek. Je…


5. 2. 2013 11:53

5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 10.2.2013 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše (I C) Iz 6,1-2a.3-8: Úryvek z Izaiášovy knihy pojednává o jeho povolání Hospodinem. Je svědectvím o tom, jak Bůh obdařil Izaiáše zvláštní milostí ke službě…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio