Témata k nedělní a sváteční liturgii

Archiv Květen 2013

30. 5. 2013 23:31

9. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 2.6.2013 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z první knihy Královské . (IC) 1 Král 8,41-43: Úryvek z první knihy Královské je součástí modlitby krále Šalamouna, pronesené u příležitosti posvěcení chrámu. Modlitba se týká…


27. 5. 2013 17:06

SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ -30.5.2013 – čtvrtek Liturgické texty Abraham se po jedné vítězné bitvě v době zhruba 2000 let před Kristem setkává s veleknězem a králem Melchizedechem, aby mu předal daň z kořisti. Melchizedech ho vítá chlebem a vínem a…


24. 5. 2013 0:18

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE –26 .5.2013 - neděle Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy Přísloví (I) Př 8,22-31: U Boha existuje od věčnosti Moudrost. Je pohledem Stvořitele na svět, Slovem, které tvoří dějiny. Slovo dostalo od Boha Otce…


17. 5. 2013 11:01

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO – 19.5.2013 - neděle Liturgické texty Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů. (I) Sk 2,1-11: Událost, kterou evangelista Lukáš popisuje ve Skutcích apoštolů, je dovršením Ježíšových zaslíbení. Duch svatý v den letnic…


9. 5. 2013 23:35

7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – 12.5.2013 Liturgické texty Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů . (IC) Sk 7,55-60: Mezi pomocníky apoštolů vyniká jáhen Štěpán. Vystupuje nekompromisně se svým vyznáním o Ježíši Kristu, navzdory pronásledování, které proti…


7. 5. 2013 0:01

NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ – 9.5.2013 - čtvrtek Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů. (I) Sk 1,1-11: Evangelista Lukáš v úvodních řádcích ze Skutků zdůrazňuje, že apoštolové, vyvolení Duchem svatým, jsou svědky veškerého Ježíšova působení, učení a…


2. 5. 2013 14:53

6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – 5.5.2013 Liturgické texty Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů . (IC) Sk 15,1-2.22-29: Když se evangelium začalo šířit, musela se rodící se církev v zájmu zachování jednoty církve a pokojného soužití mezi židokřesťany a…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio