Témata k nedělní a sváteční liturgii

Archiv Červenec 2013

25. 7. 2013 18:21

17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 28.7.2013 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z první knihy Mojžíšovy. (IC) Gn 18,20-32: Jestliže jsme minulou neděli četli o našem praotci Abrahámovi, jako o vzoru pohostinnosti, dnes nám ho Mojžíš představí jako velkého…


19. 7. 2013 13:26

16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 21.7.2013 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z první knihy Mojžíšovy. (IC) Gn 18,1-10a: Bůh navštěvuje člověka, kterého s láskou stvořil, aby mu připravil slavnou budoucnost. Když se jednoho dne zjevil Hospodin v podobě…


11. 7. 2013 12:42

15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 14.7.2013 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z páté knihy Mojžíšovy. (IC) Dt 30,10-14: Text prvního čtení přináší Mojžíšovu výzvu k poslušnosti a k plnění Hospodinových přikázání. V rámci smlouvy uzavřené mezi Hospodinem a…


4. 7. 2013 14:50

14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 7.7.2013 Liturgické texty Komentář k 1. čtení knihy proroka Izaiáše. (IC) Iz 66,10-14c: Úryvek z knihy proroka Izaiáše patří k velkým Božím zaslíbením. Popis „radosti“ a „útěchy“ z přítomnosti a díla Páně v celé své nádheře…


3. 7. 2013 12:23

SLAVNOST CYRILA A METODĚJE - 5.7.2013 -pátek Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše. (V) Iz 61,1-3a: V dnešní slavnosti, k níž se vztahuje i úvodní čtení z knihy proroka Izaiáše, si Česká republika a Slovensko připomínají 1150.…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio