Témata k nedělní a sváteční liturgii

Archiv Září 2013

28. 9. 2013 4:12

26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 29.9.2013 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Amosa. (IC) Am 6,1a.4-7: Prorok Amos v úryvku prvého čtení ukazuje, jak nebezpečné může být bohatství. I my jako věřící křesťané v zápase o víru svádíme duchovní…


27. 9. 2013 14:39

SLAVNOST SV. VÁCLAVA – 28.9.2013 - sobota Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy Moudrosti. (V) Mdr 6,9-21: K úvahám nad čtením z knihy Moudrosti při dnešní slavnosti Svatého Václava, by měli být vedeni ti, kteří rozhodují o osudech lidí,…


19. 9. 2013 23:47

25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 22.9.2013 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Amosa. (IC) Am 8,4-7: Prorok Amos uvádí téma o sociální nespravedlnosti ze starozákonní doby. Chování těch, kteří propadají zde popisované touze po majetku a…


11. 9. 2013 23:04

24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 15.9.2013 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z 2. knihy Mojžíšovy. (IC) Ex 32,7-11.13-14: Izrael na Sinaji porušil uctíváním zlatého telete zákon smlouvy a úryvek z knihy Exodus popisuje následný Boží hněv. Jedině Mojžíš…


5. 9. 2013 22:56

23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 8.9.2013 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy Moudrosti (IC) Mdr 9,13-18: Vyslechneme verše poslední části Šalomounovy modlitby, jimiž král prosí Boha o dar moudrosti. Tak jako moudrost byla s Bohem od počátku…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio