Témata k nedělní a sváteční liturgii

Archiv Listopad 2013

28. 11. 2013 17:00

1. NEDĚLE ADVENTNÍ – 1.12.2013 Liturgické texty (AI) Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše (IA): Bohoslužba slova v adventní době reaguje na tajemství, která v průběhu historie člověk objevuje při hledání a očekávání Božího příchodu v…


19. 11. 2013 13:09

SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE – 24.11.2013 - neděle Liturgické texty Komentář k 1. čtení z 2. knihy Samuelovy(I C) 2 Sam 5,1-3: Text čtení z knihy Samuelovy představuje krále Davida jako ideálního panovníka národů Izraele. On je tvůrcem jednoty a…


14. 11. 2013 13:25

33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 17.11.2013 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z 2. knihy proroka Malachiáše (I C) Mal 3,19-20a: Čtení z knihy proroka Malachiáše je záznamem Hospodinova volání po nápravě upadající víry a morálky lidu po druhé výstavbě…


8. 11. 2013 21:55

32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 10.11.2013 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z 2. knihy Makabejské(I C) 2 Mak 7,1-2.9-14: Při čtení z knihy Makabejské místo výkřiků bolesti a utrpení rodiny sedmi bratrů a jejich matky uslyšíme vyznání víry ve vzkříšení a…


8. 11. 2013 13:29

Svátek posvěcení lateránské baziliky – sobota 9.11.2013 Liturgické texty Podle lekcionáře díl VI., připadne-li tento svátek na jiný den v týdnu než v neděli, vybere se jedno z prvních dvou čtení a evangelium. Komentář k 1. čtení z knihy Ezechiela (I…


1. 11. 2013 13:02

31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 3.11.2013 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy Moudrosti. (IC) Mdr 11,22-12,2: Čtení z knihy Moudrosti nám představuje milujícího Boha jako všemohoucího, vševědoucího a spravedlivého Stvořitele, plného slitování.…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio