Témata k nedělní a sváteční liturgii

Archiv Prosinec 2013

30. 12. 2013 18:15

SLAVNOST MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE – NOVÝ ROK – 1.1.2014 - středa Liturgické texty (AI) Komentář k 1. čtení ze 4. knihy Mojžíšovy (I): První den roku oslavuje církev Matku Boží a Matku Církve, Pannu Marii. Dávné požehnání starozákonních kněží, které…


27. 12. 2013 12:03

SVÁTEK SVATÉ RODINY– 29.12.2013 – neděle Liturgické texty (A I) Komentář k 1. čtení z knihy Sirachovcovy (I): Poučný úryvek z knihy Sirachovcovy se zabývá problémy rodinných vztahů. Pohled autora je naplněný vírou a ryzí lidskostí. Vyzývá dospělé…


23. 12. 2013 15:09

SVÁTEK SVATÉHO ŠTĚPÁNA - 26.12.2013 –čtvrtek Liturgické texty (A I) Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů (V): Svatý Štěpán, jehož svátek dnes slavíme, byl obdarován Duchem svatým, který ho naplnil kazatelskou moudrostí a evangelijní sílou, s níž…


20. 12. 2013 18:04

4. NEDĚLE ADVENTNÍ - 22.12.2013 Liturgické texty (A1) Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše (I): U judského krále Achaza se v dnešním čtení od proroka Izaiáše setkáváme s typickými projevy, táhnoucími se dějinami vyvoleného národa. Spočívají…


13. 12. 2013 12:56

3. NEDĚLE ADVENTNÍ - 15.12.2013 Liturgické texty (A I) Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše (I): Dnešní čtení z knihy proroka Izaiáše je proniknuto radostí. Jeho slova platí v každé době. Přibližují lidstvu proměny, které nastávají, když…


4. 12. 2013 14:58

2. NEDĚLE ADVENTNÍ- 8.12.2013 Liturgické texty (A I) Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše (I): Prorok Izaiáš nám v dnešním čtení pod obrazem nově rašícího výhonku ratolesti z pahýlu stromu představí znamení obnovujícího se života v zemi…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio