Témata k nedělní a sváteční liturgii

Archiv Leden 2014

31. 1. 2014 12:20

SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU – 2.2.2014 - neděle Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Malachiáše (V): Verše z knihy proroka Malachiáše, které vyslechneme, jsou plné symbolů a znamení. Prorok jimi vyslovuje nadějné očekávání šťastné…


23. 1. 2014 20:56

3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 26.1.2014 Liturgické texty (AI) Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše (I): Úryvkem z knihy proroka Izaiáše prostupuje světlo naděje vyvoleného Božího lidu, o blížícím se vysvobození z moci nepřátel. Konečné vítězství…


16. 1. 2014 12:44

2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 19.1.2014 Liturgické texty (AI) Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše ( I): Tajemství postavy Hospodinova Služebníka z části poetického oddílu proroctví Izaiáše bylo poodhaleno až v Ježíšově světle, které přišlo na svět,…


8. 1. 2014 18:01

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ - 12.1.2014 - neděle Liturgické texty (AI) Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše ( I): Jako tajemnou osobnost prorok Izaiáš ve své knize představuje Služebníka Božího, kterého povolává Hospodin a vkládá do něho svého Ducha,…


4. 1. 2014 11:36

SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ – 6.1.2014 - pondělí Liturgické texty (AI) Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše (I): V dnešním čtení prorok Izaiáš oslavným a básnickým jazykem opěvuje svoje vidění o putování mnohých národů do svatých míst, kde se budou…


2. 1. 2014 18:55

2. NEDĚLE PO NAROZENÍ PÁNĚ - 5.1.2014 Liturgické texty (AI) Komentář k 1. čtení z Knihy Sirachovcovy (I): Text úryvku z knihy Sirachovcovy je velkým chvalozpěvem na Boží moudrost, která obnovuje celé lidstvo tím, že je ponořuje do Božího života.…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio